Konin. Tu płynie energia > Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Link do artykułu - Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w konsultacjach społecznych poświęconych wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie naszego miasta, które potrwają w okresie od 09.05.2022 r. do 08.06.2022 r. Chcielibyśmy poznać Państwa opinię w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Koninie. Proszę skorzystać z możliwości przekazywania swoich opinii, sugestii w formie:
· formularza zamieszczonego do pobrania ze strony www.rewitalkonin.pl;
wypełnione formularze w postaci papierowej należy złożyć drogą korespondencyjną lub osobiście na adres: Wydział Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego Konina ul. 3 Maja 21; 62-500 Konin lub drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@konin.um.gov.pl
· uwag ustnych, które można zgłosić pod numerem telefonu 63 240 12 81 lub 61 82 80 811 od 09:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku
Zapraszamy również na debatę (tzw. e-debata) w dniu 18.05.2022 r. o godz. 16:00 (link do debaty zostanie udostępniony na stronie www.rewitalkonin.pl i www.konin.pl) oraz spotkanie w dniach 01.06.2022 r. o godz. 16:00 w Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 1/3, 62-500 Konin
Diagnoza, załączniki mapowe, projekt uchwały oraz formularz konsultacyjny dostępne są na stronie internetowej www.konin.pl oraz www.rewitalkonin.pl.

Wróć