Konin. Tu płynie energia > Konsultacje społeczne dotyczące zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Konina

Konsultacje społeczne dotyczące zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Konina

Link do artykułu - Konsultacje społeczne dotyczące zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Konina

Zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz interesariuszy procesu rewitalizacji do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Konina.

Komitet stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Konina.

W skład Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z art. 2 i 7 ustawy o rewitalizacji, wchodzą przedstawiciele mieszkańców obszaru rewitalizacji, podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, podmiotów prowadzących działalność społeczną, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych oraz podmiotów realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Opinie na temat dokumentów mogą Państwo wyrazić w dniach 25.07.2022 r. do 24.08.2022 r.

Opinie, sugestie można przekazać w formie:

  • formularza dostępnego na stronie www.rewitalkonin.pl i www.konin.pl w formie pdf.
  • poczty elektronicznej: rewitalizacja@konin.um.gov.pl lub marcin.lugawiak@liderprojekt.pl

Wypełnione formularze w postaci papierowej należy złożyć drogą korespondencyjną na adres: Wydział Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. 3 Maja 21, 62-500 Konin lub drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@konin.um.gov.pl

  • telefonicznej - pod numerem telefonu 63 240 12 81 lub 61 82 80 811 od 09:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku

Zapraszamy również na spotkanie w dniach 18.08.2022 r. o godz. 16:00 w Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 1/3, 62-500 Konin.

Wzór uchwały sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Konina, Regulamin Komitetu Rewitalizacji Miasta Konina wraz z załącznikami oraz formularz konsultacyjny dostępne będą w terminie 25.07.2022 r. do 24.08.2022 r. na stronie internetowej  www.konin.pl oraz poniżej.

Uwagi, propozycje i opinie zgłoszone na formularzu niepodpisanym oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu konsultacji, tj. po dniu 24 sierpnia 2022 r., nie będą rozpatrywane.

Załączniki:

Formularz zgłoszenia uwag (docx)

Formularz zgłoszenia uwag (pdf)

Lista poparcia dla kandydata do Komitetu Rewitalizacji

Regulamin Komitetu Rewitalizacji

Rekomendacja dla kandydata do Komitetu Rewitalizacji

Uchwała w sprawie wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Konina

Załącznik nr 1 do Regulaminu Komitetu Rewitalizacji - formularz zgłoszeniowy

 

Wróć