Konin. Tu płynie energia > Małe granty 2021

Małe granty 2021

Link do artykułu - Małe granty 2021

Informujemy, że istnieje możliwość sfinansowania lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych w trybie art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (małe granty) ze środków budżetu Miasta Konina realizowanych przez Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie.

Termin realizacji zadań od 1 czerwca  2021roku.

Obszary wsparcia wraz z przewidywaną łączną kwotą na zadanie:

  1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
  • Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miasta Konina – 55 000 zł
  • Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami – 15 000 zł
  1. Turystyka i krajoznawstwo:
  • Upowszechniania krajoznawstwa i organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców Konina – 10 000 zł

Oferty należy złożyć przez generator wniosków eNGO https://konin.engo.org.pl (załącznik: Statut – wyłącznie w wersji elektronicznej), a następnie wydrukowaną i podpisaną ofertę przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1, 62 – 500 Konin, w zamkniętej kopercie z napisem: Małe Granty, Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych ,,do rąk własnych”.

Dodatkowe informacje: Andrzej Łącki, tel. 63 2401164, email: andrzej.lacki@konin.um.gov.pl lub Zbigniew Iciaszek, tel. 63 2401341, email: zbigniew.iciaszek@konin.um.gov.pl 

Wróć