Konin. Tu płynie energia > Małe granty PFRON

Małe granty PFRON

Informujemy, że istnieje możliwość sfinansowania lub dofinansowania realizacji zadań publicznych w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (małe granty) w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków PFRON obsługiwanych przez Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie.

Oferty proszę składać poprzez generator: https://konin.engo.org.pl, lub w formie tradycyjnej (papierowej) osobiście w Biurze Obsługi Interesanta UM Konin lub na adres UM Konin ul. Plac Wolności 1 z dopiskiem- małe granty w trybie art. 19a/PFRON

Dodatkowe informacje: Marek Kowalczykiewicz tel. 63 240 10 28; e-mail: marek.kowalczykiewicz@konin.um.gov.pl.

Wróć