Konin. Tu płynie energia > Miejskie wsparcie dla rodzinnych ogrodów działkowych

Miejskie wsparcie dla rodzinnych ogrodów działkowych

Link do artykułu - Miejskie wsparcie dla rodzinnych ogrodów działkowych

Konin wprowadza system dotacji dla rodzinnych ogródków działkowych (ROD). Każdy z nich będzie mógł wnioskować raz w roku o wsparcie w maksymalnej wysokości 10 tysięcy zł. Propozycję prezydenta Konina poparli na marcowej sesji konińscy radni. Uchwała została przyjęta przez nich jednogłośnie.

System dotacji dla ROD to w mieście nowość. O pieniądze z miejskiego budżetu będą mogły wnioskować stowarzyszenia prowadzące Rodzinne Ogródki Działkowe. – Chcemy wesprzeć rozwój popularnych wśród mieszkańców miejsc rekreacji i wypoczynku. Korzystają z nich tysiące koninian. Zarządcy ogrodów kontaktowali się wcześniej z miastem w sprawie wsparcia ich działań na rzecz poprawy warunków korzystania z ROD. Przeanalizowaliśmy nasze możliwości, zabezpieczyliśmy na dotacje w sumie 100 tysięcy zł. Myślę, że to dobry kierunek pokazujący, że jesteśmy otwarci na współpracę z działkowiczami i wspieramy ich działania – mówi prezydent Konina Piotr Korytkowski.

Przyznanie dotacji odbywać się będzie na podstawie wniosku. Maksymalna wysokość udzielonego dofinansowania w roku budżetowym to 10 tysięcy zł. ROD będzie mógł ją otrzymać raz w roku. Udzielenie dotacji ma związek z modernizacją infrastruktury ogrodowej, czyli np. dróg, alejek, placów zabaw, świetlic, ogrodzenia, sieci wodociągowych czy energetycznych. Z dotacji trzeba będzie się rozliczyć. Wykonawca będzie zobowiązany utrzymać wykonane zadanie
w należytym stanie przez minimum 5 lat od otrzymania dofinansowania.

W Koninie działa 10 rodzinnych ogródków działkowych. Uchwała określająca zasady przyznawania dotacji wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Wróć