Konin. Tu płynie energia > Mniej urodzeń, więcej zgonów w 2020 roku

Mniej urodzeń, więcej zgonów w 2020 roku

Link do artykułu - Mniej urodzeń, więcej zgonów w 2020 roku

Mniej urodzeń, więcej zgonów w porównaniu do lat 2018 i 2019 odnotował w minionym roku Urząd Stanu Cywilnego (USC) w Koninie.

W 2020 roku USC zarejestrował 1216 urodzeń. To duży spadek w porównaniu do 2019 roku, kiedy ta liczba wynosiła 1702 i do 2018, gdy urodziło się 1735 dzieci. W minionym roku u nas najpopularniejszymi imionami nadawanymi dziewczynkom były: Hanna, Maja i Zuzanna, natomiast wśród chłopców: Antoni, Filip i Franciszek.

W 2020 roku zawarto u nas 143 małżeństwa cywilne ( w 2019 roku - 137, w 2018 - 179) oraz 134 małżeństwa konkordatowe (2019 - 193, 2018 - 186).

Liczba zgonów w 2020 roku odnotowanych w naszym urzędzie wynosi 1728, w 2019 wynosiła 1478, a w 2018 – 1588. Biorąc pod uwagę ostatnie trzy lata, miesiącem o najwyższej liczbie zgonów (253 zgony) był listopad 2020 roku. 

Trzeba zaznaczyć, że dane dotyczą nie tylko Konina. USC rejestruje bowiem narodziny i zgony, do których doszło w konińskim szpitalu.  

 

Wróć