Konin. Tu płynie energia > MOPR - Wypłacone świadczenia

MOPR - Wypłacone świadczenia

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie rozpoczął wypłatę świadczeń osobom, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie miasta Konina. Wypłacono 118 400,00 zł na 127 obywateli ukraińskich, na 34 złożone wnioski.

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na każdego obywatela Ukrainy przyznano 1000 osobom na kwotę 300 000,00 zł. Świadczenia rodzinne, przyznawane obywatelom Ukrainy, zostały wypłacone dla 119 rodzin, na 201 dzieci, w łącznej kwocie 43 432,50 zł. Dożywianiem objęto 210 dzieci, w tym w przedszkolach 62 dzieci, w szkołach podstawowych 148 dzieci.

Wróć