Konin. Tu płynie energia > Narodowy Spis Powszechny

Narodowy Spis Powszechny

Link do artykułu - Narodowy Spis Powszechny

Od wtorku 18 maja na terenie Konina do pracy przystąpią rachmistrzowie spisowi. Będą do Państwa dzwonić z numeru 22 828 88 88.

Każdy rachmistrz spisowy ma nadany oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe, który zawiera imię i nazwisko rachmistrza, numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa, rachmistrzowie do odwołania nie będą Państwa odwiedzać w domach. Osoby, które pukają do drzwi i podają się za rachmistrzów mogą być oszustami. Takie przypadki prosimy zgłaszać na policję.

Jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany przez Internet albo poprzez infolinię spisową nikt nie będzie do Państwa dzwonić w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, prosimy zaistniały incydent niezwłocznie zgłaszać na infolinię spisową 22 279 99 99 lub do Gminnego Biura Spisowego 63 240 12 38.

Po weryfikacji rachmistrza i uzyskaniu pewności, że dzwoni w celu przeprowadzenia spisu, prosimy mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą nie można odmówić mu podania danych.

Wszystkie dane przekazane w spisie są objęte tajemnicą statystyczną regulowaną przez ustawę o statystyce publicznej i służą wyłącznie zbiorczym analizom statystycznym. Każda osoba biorąca udział w spisie ma zapewnioną pełną anonimowość. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara pozbawienia wolności.

W celu potwierdzenia Państwa tożsamości przed przystąpieniem do zadawania pytań rachmistrz zapyta o nr PESEL.

Przeprowadzając z Państwem wywiad, rachmistrz nie zapyta natomiast o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Takich pytań w formularzu spisowym nie ma!

Z listą pytań spisowych można zapoznać się na stronie www.spis.gov.pl.

Wróć