Konin. Tu płynie energia > Nasza Starówka dawniej i dziś

Nasza Starówka dawniej i dziś

Nasza Starówka dawniej i dziś

Cele przedsięwzięcia:

 • przybliżenie mieszkańcom Konina historii starej części miasta oraz zapoznanie ich z potencjałem Starówki.
 • partycypacja społeczna, włączenie mieszkańców w działania rewitalizacyje
 • wpłynie na świadomość historyczną koninian i na integrację wielopokoleniową, kulturę i edukację.
 • przyczyni się do identyfikacji i tożsamości lokalnej oraz do budowania lokalnych więzi pomiędzy mieszkańcami.

Przedsięwzięcie poruszać będzie m.in. takie obszary tematyczne:

 • historia Starówki
 • zabytki na obszarze rewitalizacji Starówka
 • wspomnienia mieszkańców związane z życiem Starówki
 • przedsiębiorczość na Starówce dawniej i teraz
 • ludzie związani ze Starówką
 • edukacja i życie kulturalne na Starówce
 • Starówka w zdjęciach

 

Wróć