Konin. Tu płynie energia > Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2024 r.