Konin. Tu płynie energia > Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2024 r. w zakresie organizacji imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina