Konin. Tu płynie energia > Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2024 r. w zakresie: Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu