Konin. Tu płynie energia > Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2024 – 2026 w zakresie organizacji imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina