Konin. Tu płynie energia > Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych