Konin. Tu płynie energia > Ostatnie dni na złożenie wniosków do KBO. Czas mija 2 kwietnia

Ostatnie dni na złożenie wniosków do KBO. Czas mija 2 kwietnia

Link do artykułu - Ostatnie dni na złożenie wniosków do KBO. Czas mija 2 kwietnia

Do 2 kwietnia mieszkańcy Konina mają czas na składanie wniosków do Konińskiego Budżetu Obywatelskiego (KBO). W tej edycji na realizację pomysłów mieszkańców przeznaczone będą ponad 3.000.000 zł.

Wypełniony formularz można przesłać pocztą bądź też dostarczyć osobiście do urzędu, do Biura Obsługi Interesanta, w dni robocze w godz. 7:30-15:30. Wniosek w formie papierowej musi trafić do urzędu do godz. 15:30 w dniu 2 kwietnia.

Formularze można też składać w formie elektronicznej przez portal e-Usług Urzędu Miejskiego w Koninie: https://eportal.kosit.konin.eu/Katalog_e_uslug zakładka „partycypacja społeczna”. Formularz znajduje się na stronie www.kbo.konin.pl W tym przypadku czas mija o północy 2 kwietnia.

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorką KBO Marią Cybulską - tel. 63 240 12 84. Natomiast 2 kwietnia, w ostatnim dniu składania wniosków, po 15:30 dyżur pełnić będzie pracownik, który będzie służył pomocą w przypadku wniosków przesyłanych w wersji elektronicznej. Można będzie się z nim kontaktować tego dnia pod nr telefonu 63 240 11 93.

Projekty, które mieszkańcy mogą zgłaszać, w zależności od wartości dzielą się na wnioski małe do 99.999,99 zł i duże od 100.000 do 1.000.000 zł. Głosowanie nad tymi propozycjami, które zostały pozytywnie zweryfikowane, odbędzie się we wrześniu. Swój głos będą mogli oddać wszyscy mieszkańcy Konina.

KBO ma już dziesięcioletnią historię. W 2014 mieszkańcy po raz pierwszy mieli możliwość złożenia wniosków.

 Przez 10 lat do naszego budżetu obywatelskiego wpłynęły 933 wnioski. Rok 2018 był jedynym, w którym nie zastosowano podziału na wnioski małe i duże. We wszystkich edycjach KBO w głosowaniu nad wnioskami wzięło udział łącznie 77.060 osób – wspomina Maria Cybulska.

W ciągu 10 edycji na realizację zadań w ramach KBO przeznaczono z budżetu miasta ponad 18.000.000 zł.

Wróć