Konin. Tu płynie energia > Pamiętamy o Zofii Urbanowskiej

Pamiętamy o Zofii Urbanowskiej

Link do artykułu - Pamiętamy o Zofii Urbanowskiej

Od 2009 roku, kiedy miał miejsce pierwszy Rok Zofii Urbanowskiej, do tradycji przeszło odwiedzanie rodzinnego grobowca Zofii Urbanowskiej, Honorowej Obywatelki Miasta Konina, w rocznicę jej śmierci. Pisarka zmarła 1 stycznia 1939 roku o godz. 15. Jej pogrzeb 4 stycznia 1939 roku był manifestacją patriotyzmu i szacunku dla Jej osoby.

1 stycznia 2021 roku grób odwiedziły liczne delegacje. Z powodu narodowej kwarantanny grupy nie spotkały się razem. Była delegacja PiS i Klubu Gazety Polskiej, do której młoda reporterka Zofia z Konina pisywała korespondencje, a później pracowała jako korektorka. Była reprezentacja Rzgowa i Kowalewka, w osobach Grzegorza Matuszaka, wójta gminy Rzgów i Marka Pienieckiego, prezesa OSP Kowalewek, gdzie pielęgnuje się pamięć o pisarce w Domu Kultury jej imienia.

Grób pisarki odwiedzili przedstawiciele organizacji pozarządowych: Towarzystwa Przyjaciół Konina i konińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Zapalając znicze docenili umieszczenie spuścizny literackiej naszej pisarki w bibliotece POLONA i Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej. Jej powieści są nadal wznawiane drukiem i w wersjach e-book.

Reprezentacja władz miasta z wiceprezydentem Witoldem Nowakiem przybyła o godz. 15, doceniając dorobek twórczy pisarki i Honorowej Obywatelki Miasta Konina. Na rodzinnym grobowcu pisarki złożone zostały róże i zapalone znicze w imieniu władz miasta i mieszkańców Konina.

Wśród odwiedzających byli radni Miasta Konina: Krystyna Leśniewska, Tomasz Andrzej Nowak i Krystian Majewski. Znicze zapłonęły także na grobie zmarłej w 2014 roku Janiny Wenedy.

Nawet najmłodsi członkowie PTTK pamiętali o autorce Złotego pierścienia i Gucia zaczarowanego. Rowerzyści objechali trasę najnowszego questa, wydanego przez LOT Marina, od Kowalewka po Laskówiec.

Wróć