Konin. Tu płynie energia > Poprawa efektywności energetycznej w zabytkowych budynkach użyteczności publicznej

Poprawa efektywności energetycznej w zabytkowych budynkach użyteczności publicznej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków do dofinansowania w działaniu 1.1: Efektywność energetyczna programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (typ projektów: Poprawa efektywności energetycznej w zabytkowych budynkach użyteczności publicznej (wraz z instalacją OZE)).

Nabór prowadzony jest w trybie konkurencyjnym na projekty w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (wraz z instalacją OZE), będących pod ochroną konserwatorską.

Wsparcie UE w ramach naboru może zostać przeznaczone m.in. na: ocieplenie obiektu, wykorzystanie technologii odzysku ciepła, przyłączenie do sieci ciepłowniczej lub w ograniczonym zakresie gazowej, instalację nowych niskoemisyjnych lub odnawialnych źródeł ciepła lub energii elektrycznej na potrzeby własne, w tym przydomowych magazynów energii i pomp ciepła, wymiany oświetlenia na bardziej energooszczędne, urządzeń umożliwiających indywidualne rozliczenie kosztów dostarczonego ciepła lub chłodu wyposażonych w funkcje zdalnego odczytu oraz zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku (BMS), a także modernizację systemów wentylacji i klimatyzacji.

Budżet naboru to 500 mln PLN z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

Wnioski o dofinansowanie składać można od 29 lutego do 29 kwietnia 2024 r. (do godz. 15:00).

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie są:

- państwowe jednostki budżetowe,

- szkoły wyższe,

- administracja rządowa oraz nadzorowane lub podległe jej organy i jednostki organizacyjne, w tym szpitale i przychodnie.

Informacje o naborze dostępne są na stronie:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/fenx0101-iw01-00124-dofinansowanie-projektow-w-zakresie-poprawy-efektywnosci-energetycznej-budynkow-uzytecznosci-publicznej-wraz-z-instalacja-oze-bedacych-pod-ochrona-konserwatorska/

Wróć