Konin. Tu płynie energia > Prezydent Miasta Konina informuje, że na tablicy informacyjnej UM w Koninie wywieszone będą wykazy nieruchomości stanowiące własność Miasta Konina przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę