Konin. Tu płynie energia > Remonty i naprawy. Szkoły w czasie pandemii nie próżnują

Remonty i naprawy. Szkoły w czasie pandemii nie próżnują

Link do artykułu - Remonty i naprawy. Szkoły w czasie pandemii nie próżnują

Poważne prace budowlane, remonty i drobniejsze naprawy – tak konińskie szkoły, przedszkola i placówki wykorzystały czas nauki zdalnej i nieobecność uczniów. Prace wykonywano w ostatnich miesiącach, od września do końca ferii, w niemal 30 placówkach. Najdroższym przedsięwzięciem była długo oczekiwana i kosztowna naprawa dachu na budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Koninie.

Remonty miały różny zakres. Było to m.in. malowanie ścian, odnawianie pomieszczeń i mebli, wymiana podłóg, zabezpieczenie dachów, naprawa urządzeń czy ogrodzenia na placu zabaw, remont instalacji grzewczej i kanalizacyjnej, wypełnianie zaleceń straży pożarnej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Dla przykładu - w Bursie Szkolnej nr 1 wymalowanych zostało 36 pomieszczeń, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym m.in. wyremontowano łazienki dla chłopców (w ramach KBO) i dla dziewcząt, trzy sale zajęć (wymiana wykładziny, malowanie ścian i stolarki), pracownię gospodarstwa domowego (remont podłogi i malowanie).

 Największym zadaniem była jednak przebudowa dachu starej części budynku dydaktycznego w I LO. Jej koszt to ponad 1,6 miliona złotych. – W ostatnich latach to był najdroższy remont, jaki przeprowadzono w jakiejkolwiek szkole w Koninie. Dla nas - priorytetowy. Chcemy, by uczniowie i nauczyciele  pracowali w bezpiecznych warunkach i skupili się na nauce, a nie martwili się o to, czy im przypadkiem coś nie spadnie na głowę - mówi zastępca prezydenta Konina Witold Nowak, któremu podlega oświata w mieście. Przypomnijmy, problemy z dachem zaczęły się prawie trzy lata temu, kiedy w jednej z klas spadł sufit. Wtedy część budynku została wyłączona z użytkowania. Dodajmy, że na ten rok zaplanowaliśmy w budżecie 900 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dachu budynku ZSG-E ul. Bydgoska 2a w Koninie”.

Podsumowując 2020 rok, wspomnieć też należy o realizacji 35 projektów oświatowych ze środków unijnych (13 w przedszkolach, sześciu w podstawówkach, 16 w szkołach ponadpodstawowych) oraz o projektach: „Zdalna szkoła" (99 962,10 zł - zakup 42 laptopów/kwiecień 2020) i „Zdalna szkoła+" (125 076,24 zł - zakup 76 tabletów/maj 2020). Otrzymaliśmy też dotację w wysokości 230 517,60 zł na realizację programu „Posiłek w domu i w szkole” w czterech szkołach podstawowych: nr 3, 7, 9, 15. W Koninie 1 256 nauczycieli skorzystało z rządowego wsparcia przeznaczonego na zakup sprzętu czy oprogramowania do kształcenia na odległość.

Dodajmy, że w Koninie funkcjonują 43 placówki oświatowe prowadzone przez Miasto. To: 18 przedszkoli, 11 szkół podstawowych, osiem szkół ponadpodstawowych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Szkoła Podstawowa dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, Centrum Kształcenia Zawodowego, Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Bursa Szkolna nr 1, Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

 

Wróć