Konin. Tu płynie energia > Rok ekologiczny rozpoczęty

Rok ekologiczny rozpoczęty

Link do artykułu - Rok ekologiczny rozpoczęty

Młodzi Ambasadorowie Klimatu (MAK) uhonorowani Srebrną Odznaką Honorową „Ambasador Czystego Środowiska”. Młodzi ludzie otrzymali ją za działanie na rzecz ochrony klimatu. Odznakę wręczyli, podczas inauguracji Roku Ekologicznego 2023/2024 w Koninie (8 listopada), prezydent miasta Piotr Korytkowski, prezes zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie (MZGOK) Henryk Drzewiecki oraz dyrektor techniczna zakładu Elżbieta Streker-Dembińska.

MAK to międzynarodowy projekt realizowany z udziałem 19 młodych ludzi z konińskich szkół, samorządu Konina i Radą Hrabstwa Agder w Norwegii. Jego cel to zwiększenie aktywnego udziału młodzieży w kształtowaniu lokalnych polityk klimatycznych. Źródło finansowania - Fundusze Norweskie.

Podczas spotkania z MZGOK ogłoszono rozpoczęcie naboru do konkursu dla dzieci i młodzieży „Świat czystszy jest piękniejszy, od Ciebie zależy czy będzie taki”.

W ubiegłym roku udział w konkursie wzięło 20 placówek. – Wpłynęły 184 prace. Było 11 prac literackich, 30 fotograficznych, 107 plastycznych, 31 multimedialnych. Udział w finale wzięło 18 drużyn wyznaczonych do Ekogry, który odbył się w parku Chopina 14 czerwca 2023 roku. Cieszymy się, że w tym roku też jest duże zainteresowanie, bo mam informację, że do tej pory zgłosiło się już 18 szkół. To dla nas bardzo ważne, bo wróży, że w tym roku może paść rekord jeśli chodzi o liczbę szkół, które będą chciały w konkursie uczestniczyć. Konkurs organizujemy wspólnie z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Młodzieżowym Domem Kultury w Koninie, a nasz zakład jest głównym organizatorem i gospodarzem tego wydarzenia – powiedział prezes zarządu MZGOK Henryk Drzewiecki.

Rok temu nagrodzono wszystkich uczestników, a zwieńczeniem konkursu była publikacja w informatorze ekologicznym Ekogmina, który wydaje MZGOK. To miesięcznik mający nakład 20 tysięcy sztuk. Trafia do 36 gmin.

- Teraz w nas, dorosłych, jest odpowiedzialność za to, co będzie się dalej z naszą planetą działo. A nie mamy przecież innego miejsca do życia jak ziemia. Te działania podejmowane przez różne grupy, a MZGOK prowadzi je na całym obszarze dawnego województwa konińskiego, to jest działalność bardzo widoczna. Bardzo się cieszę, że MZGOK pochodzi do edukacji ekologicznej z tak wielkim zaangażowaniem – podkreślił prezydent Konina Piotr Korytkowski.

Uczestnicy spotkania w MZGOK wysłuchali wykładów: „Racjonalna gospodarka odpadami jako forma ochrony klimatu” Jolanty Staszak z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie oraz o „Udziale młodzieży w realizacji programu ochrony środowiska miasta Konina”, który przedstawili Młodzi Ambasadorowie Klimatu.

Informację o regulaminie konkursu „Świat czystszy jest piękniejszy, od Ciebie zależy czy taki będzie” przedstawiła Magdalena Kowalczyk, kierownik Działu ochrony środowiska MZGOK, natomiast dyrektor Elżbieta Streker-Dembińska omówiła źródła, z których można czerpać wiedzę o działaniach MZGOK. Na koniec było zwiedzanie zakładu.

 

 

Wróć