Konin. Tu płynie energia > Szkoła Naszych Marzeń rozwija skrzydła

Szkoła Naszych Marzeń rozwija skrzydła

Link do artykułu - Szkoła Naszych Marzeń rozwija skrzydła

Koniński projekt pt. „Szkoła Naszych Marzeń – jak nie być samotnym w szkole?” ze wsparciem z Funduszy Norweskich. Miasto zdobyło na jego realizację ponad 437 tys. zł. i jest to 100-procentowy grant. Realizacja projektu rozpocznie się w kwietniu 2022 r.

Głównym celem miejskiego projektu, któremu partnerują Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie i Konińska Spółdzielnia Socjalna „Spektrum”, jest poprawa jakości i dopasowanie oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach. - Zostanie on osiągnięty m.in. poprzez współpracę i wymianę dobrych praktyk pomiędzy partnerami projektu. Efektem będzie wdrożenie zmiany kultury pracy w konińskiej szkole, która realizować będzie edukację opartą na relacjach, sprzyjającą rozwojowi ucznia i społeczności szkolnej w warunkach edukacji stacjonarnej i hybrydowej - mówi zastępca prezydenta Konina Witold Nowak.

Będzie to projekt pilotażowy. Jego uczestnicy wypracują wspólnie nowe (innowacyjne) metody i formy współpracy, programy pracy i projekty, które ułatwiają poznawanie wzajemnych potrzeb i budowanie relacji (uczeń-nauczyciel, nauczyciel-nauczyciel, uczeń-uczeń i nauczyciel-rodzic), angażując uczniów i rodziców, rozwijając kompetencje, a także wykorzystując doświadczenia edukacji zdalnej w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

- Uczestnicy wdrożą jedną inicjatywę ogólnoszkolną (innowację) służącą poprawie współpracy, budowaniu więzi i głębszych relacji, zaangażowaniu uczniów, nauczycieli, rodziców i organu prowadzącego do współdziałania i uczenia się od siebie – tłumaczy inicjatorka projektu Agnieszka Gołębiowska, koordynatorka ds. młodzieży i projektów kreatywnych w Urzędzie Miejskim w Koninie. W wyniku pracy powstanie też Pakiet Inspiracji (podręcznik) podzielony na 4 części skierowane do: menadżera szkoły, nauczycieli, uczniów i rodziców. Projekt przyczyni się do realizacji wizji Szkoły Naszych Marzeń. Wymiana doświadczeń i warsztaty realizowane będą z partnerem norweskim Newschool z Oslo specjalizującym się w projektowaniu procesów edukacyjnych.

Na zakończenie zorganizowany zostanie dwudniowy Kongres Edukacyjny (100 os.), podczas którego przeprowadzone zostaną warsztaty z nowych metod, podsumowanie projektu i prezentacja jego rezultatów.

(Zdj. z Konińskiego Kongresu Edukacyjnego - Szkoła Naszych Marzeń)

Wróć