Konin. Tu płynie energia > Trzecie podejście do Polskiego Ładu z mostem na Trasie Warszawskiej

Trzecie podejście do Polskiego Ładu z mostem na Trasie Warszawskiej

Link do artykułu - Trzecie podejście do Polskiego Ładu z mostem na Trasie Warszawskiej

Przebudowa mostu na Trasie Warszawskiej - na ten cel Konin po raz trzeci próbuje pozyskać pieniądze z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Miasto złożyło do funduszu dwa wnioski, w każdym z nich ujęło modernizację mostu. Obiekt, przypomnijmy,  wymaga przebudowy. Ze względu na zły stan techniczny jego wschodnia nitka została zwężona do jednego pasa ruchu.

Pierwszy wniosek pt. „Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę sieci drogowo-mostowej na terenie Miasta Konin” opiewa na 72 miliony zł. Obejmuje m.in. przebudowę mostu, budowę ścieżek pieszo-rowerowych, chodników, a także budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego.

W przypadku drugiego wniosku - „Zwiększenie dostępności do terenów inwestycyjnych w Mieście Konin” całkowity koszt wynosi 186 milionów zł. Tu zakres prac jest szerszy. W ramach inwestycji miałyby zostać przebudowane i rozbudowane główne ciągi komunikacyjne w mieście prowadzące do terenów inwestycyjnych. Prace byłyby prowadzone na drodze krajowej nr 92, w przebiegu której leży most oraz na "krajówce" nr 25.  

- Bez wsparcia z zewnątrz nie będziemy w stanie wykonać tych prac z budżetu miasta – wyjaśnia prezydent Konina Piotr Korytkowski.

Czemu most na Trasie Warszawskiej jest tak ważny? Leży w ciągu drogi krajowej nr 92. Brak przebudowy spowoduje jego całkowite wyłączenie z użytkowania. W przypadku czarnego scenariusza, czyli wyłączenia mostu, utrudniony będzie ruch drogami krajowymi i wojewódzkimi nie tylko w obrębie miasta. Mostem odbywa się ruch pojazdów z Autostrady A2 do terenów inwestycyjnych Konina. Jest to alternatywne połączenie dla autostrady - w sytuacji awaryjnej na A2 może dojść do paraliżu komunikacyjnego na skalę ponadregionalną.

 

Wróć