Konin. Tu płynie energia > Unijne wsparcie dla szkół

Unijne wsparcie dla szkół

Link do artykułu - Unijne wsparcie dla szkół

Cztery konińskie szkoły ponadpodstawowe z Konina i jedna z Kleczewa skorzystają ze środków unijnych na wyposażenie pracowni zawodowych. Miasto Konin – lider projektu pozyskało na ten cel prawie 1 300 000 zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Projekt pt. „Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej – dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy” ma wartość 1.527.895,35 zł i jest jednym z ostatnich projektów z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Do udziału w projekcie Miasto Konin, które jest organem prowadzącym dla czterech dofinansowanych szkół (Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego, Centrum Kształcenia Zawodowego oraz Zespół Szkół im. M. Kopernika) zaprosiło także Powiat Koniński, który nadzoruje Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie.

Z projektowych środków sfinansowane zostanie m.in. wyposażenie pracowni mechatronicznej, komputerowej, programowania i grafiki cyfrowej, robót wykończeniowych w budownictwie, obrabiarek CNC, pracowni gastronomicznej i graficzno-projektowej.

To nie koniec myślenia o konińskiej oświacie. – Skończyły się środki z tej unijnej perspektywy, więc szukamy innych źródeł finansowania pozabudżetowego – tłumaczy Witold Nowak, zastępca prezydenta Konina ds. społecznych odpowiedzialny za oświatę.

Miasto Konin złożyło w kwietniu dwa wnioski do Programu Edukacja – II nabór, finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014–2021. Pierwszy z tak zwanych norweskich projektów to działanie pt. „Szkoła naszych marzeń – jak nie być samotnym w szkole?”. Drugim jest „Przedsiębiorcza Szkoła Liderów”. – Jeśli odniesiemy sukces to oba wnioski będą finansowane w 100% i każdy z nich realizowany będzie z partnerem z Norwegii – wyjaśnia zastępca prezydenta Witold Nowak.

Dla Miasta Konin skuteczne sięganie po środki pozabudżetowe jest jednym z najważniejszych priorytetów. Od listopada 2018 roku, czyli od początku trwania obecnej kadencji prezydenta, miasto podpisało 158 umów o dofinansowanie na projekty o łącznej wartości ponad 365 milionów złotych. Obecnie Konin czeka na decyzję w sprawie środków z programu „Rozwój lokalny”. Decyzja w tej sprawie powinna być znana w najbliższych dniach.

 

 

Wróć