Konin. Tu płynie energia > Uroczyście w MZGOK

Uroczyście w MZGOK

Link do artykułu - Uroczyście w MZGOK

W sobotę (4 czerwca) załoga Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi obchodziła uroczycie Dzień Pracownika Komunalnego. Była to też okazja do uczczenia 20-lecia działalności sortowni oraz 7-lecia oddania do użytku Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Gośćmi pracowników MZGOK byli m.in. poseł na Sejm RP Tomasz Nowak, zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów, starosta koniński Stanisław Bielik oraz szefowie firm komunalnych Konina i współpracujących z zakładem.

Historie i efekty pracy MZGOK dziś przypomniał jego prezes - Henryk Drzewiecki, bardzo mocno podkreślając jakość pracy i oddanie załogi w realizacji statutowych celów. Mówił też o perspektywach rozwoju firmy, uchodzącej za jedną z najlepszych w Polsce. Jubileuszowe spotkanie było okazją do wręczenia odznaczeń regionalnych oraz nagród i wyróżnień prezesa MZGOK.

Na wniosek prezesa MZGOK Henryka Drzewieckiego, Prezydent Miasta Konina przyznał odznaki honorowe "Zasłużony dla miasta Konina". Zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów wręczył je Beacie Cegielskiej  - głównej księgowej MZGOK i Edycie Łęgowskiej – specjalistce ds. kadr MZGOK. Natomiast na wniosek Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Koninie, Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi wyróżniony został honorowym tytułem "Zasłużony dla Powiatu Konińskiego". Z rąk starosty konińskiego Stanisława Bielika odebrał go prezes Henryk Drzewiecki. Podobne tytuły trafiły też do Jana Skalskiego – prezesa MZGOK do roku 2019 i Magdaleny Kowalczyk – kierowniczki Działu Ochrony Środowiska i Obsługi Klienta MZGOK. Prezes Zarządu MZGOK Henryk Drzewiecki uhonorował jubileuszowymi statuetkami "...w uznaniu ponad dwudziestoletnich zasług i zaangażowania w rozwój zakładu oraz kreowanie pozytywnego wizerunku firmy, która od lat realizuje misję dążenia do czystego, piękniejszego świata poprzez kompleksowe i proekologiczne gospodarowanie odpadami..." kilkadziesiąt osób.

Spora grupa pracowników uhonorowana została przez Henryka Drzewieckiego odznakami "Ambasador ochrony Środowiska" - "...w uznaniu zasług we wdrażaniu idei ekorozwoju i racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi na wielu płaszczyznach aktywności zawodowej i społecznej i przyczynianiu się do realizacji naszej misji dążenia do czystego, piękniejszego świata...". Na wniosek kierowników działów Prezes Zarządu MZGOK przyznał także kilkunastu pracownikom honorowe odznaki „Zasłużony dla MZGOK" "...za wyróżniającą się pracę oraz zaangażowanie w kształtowanie relacji w zakładzie, sprzyjających podnoszeniu jakości pracy oraz kreowaniu pozytywnego wizerunku firmy...". Sporą grupę stanowili także ci członkowie załogi MZGOK, którzy otrzymali od prezesa Henryka Drzewieckiego specjalne wyróżnienia za "...pracę oraz zaangażowanie i dbałość w kształtowaniu przyjaznych relacji w zakładzie, sprzyjających wysokiej jakości pracy...".

Nie zabrakło oczywiście serdecznych życzeń od  przedstawicieli parlamentu, samorządu miasta i powiatu, spółek miejskich oraz instytucji i firm na co dzień współpracujących z MZGOK a także działających w zakładzie związków zawodowych. Wszyscy uczestnicy sobotniego spotkania jubileuszowego otrzymali na pamiątkę specjalne medale.

 

Wróć