Konin. Tu płynie energia > Волонтерський та інформаційний пункт для Людей з України/Punkt Wolontariatu i Informacji dla Ukraińców

Волонтерський та інформаційний пункт для Людей з України/Punkt Wolontariatu i Informacji dla Ukraińców

 

Якщо в якості місця свого перебування Ти вибрав Конін, то після прибуття відвідай Centrum Organizacji Pozarządowych (Центр неурядових організацій), вул. 3 Maja 1/3: https://goo.gl/maps/oteTi9a8rTsDaJzB9

Тут працює Волонтерський та інформаційний пункт для Людей з України, який працює в понеділок з 07:30 до 11:30 та з 15:00 до 17:00. З вівторка по пятницю з 07:30 до 13:30 год.

 • Ти отримаєш повну інформацію разом з листівкою з інструкціями щодо подальших дій та формальних питань, які слід вирішити у зв’язку з перебуванням у Польщі.
 • Тобі буде надано інформацію про те, звідки взяти або куди подати заявку, а також на яку форму допомоги та підтримки Ти можеш розраховувати.
 • У разі необхідності, інформацію надасть Тобі особа, яка володіє українською.
 • Якщо Ти хочеш стати волонтером, ми допоможемо знайти контакт з організацією, яка займається такою діяльністю, або надає підтримку на місці.

____________

Если в качестве своего места пребывания Ты выбрал Конин, то по прибытии посети Centrum Organizacji Pozarządowych ( Центр Неправительственных Организаций) ул. 3 Maja 1/3 Конин. Здесь работает Волонтерский и Информационный пункт для Людей с Украины, который работает в понедельник с 07:30 до 11:30 и с 15:00 до 17:00. С вторника по пятницу с 07:30 до 13:30.

 • Вы получите полную информацию вместе с листовкой и инструкциями о дальнейших действиях и по формальным вопросам, которые следует решить в связи с пребыванием в Польше.
 • Тебе будет предоставлена ​​информация о том, где взять или куда подать заявку, а также на какую форму помощи и поддержки Вы можете рассчитывать.
 • В случае необходимости информацию предоставит Тебе лицо, владеющее украинским и русским языками
 • Если ты хочешь стать волонтером, мы поможем найти контакт с организацией, которая занимается такой деятельностью или оказывает поддержку на месте.

____________

Jeśli jako miejsce swojego pobytu wybrałeś Konin, to po przyjeździe udaj się do Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 1/3: https://goo.gl/maps/oteTi9a8rTsDaJzB9

Tu działa Punkt Wolontariatu i Informacji dla Osób z Ukrainy czynny w poniedziałek od 07:30 do 11:30 oraz od 15:00 do 17:00.  Od wtorku do piątku: w godzinach od 07:30 do 13:30.

 • Otrzymasz pełną informacją wraz z ulotką ze wskazówkami co do dalszych działań i spraw formalnych, jakie musisz załatwić w związku z pobytem w Polsce.
 • Uzyskasz informację, gdzie możesz pobrać lub złożyć wniosek i o jaką formę pomocy i wsparcia możesz się ubiegać.
 • W razie potrzeby informacji udzieli Ci osoba posługująca się językiem ukraińskim.
 • Jeśli chcesz zostać wolontariuszem, pomożemy Ci znaleźć kontakt do organizacji, która zajmuje się taką działalnością lub udzielimy wsparcia na miejscu.

 

Wróć