Konin. Tu płynie energia > W Młodzieżowej Radzie Miasta praca wre!

W Młodzieżowej Radzie Miasta praca wre!

Link do artykułu - W Młodzieżowej Radzie Miasta praca wre!

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Konina (MRM) zbiegły się z pierwszym posiedzeniem parlamentarzystów X kadencji. To zaskakujące współistnienie dwóch kluczowych momentów demokratycznego życia lokalnego i krajowego może wróżyć nową erę aktywności obywatelskiej oraz ścisłą współpracę pomiędzy różnymi szczeblami władzy.

We wtorek, 14 listopada, rozpoczęła swoją ósmą już kadencję Młodzieżowa Rada Miasta Konina. Na inaugurującej sesji odbyły się wybory do prezydium, których przebieg nadzorował prezydent Konina Piotr Korytkowski.

W wyniku tajnych wyborów, nowym przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta został Grzegorz Orchowski. Do funkcji wiceprzewodniczących wybrano Piotra Plewczyńskiego oraz Antoniego Milczarka, natomiast Klaudia Gaweł objęła stanowisko sekretarza rady.

Skład Młodzieżowej Rady Miasta Konina VIII kadencji prezentuje się następująco:

Agata KARWACKA - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Zofii Urbanowskiej, ul. Kolska 2 w Koninie
Alicja RYSZAWA - Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, ul. Sosnowa 16 w Koninie
Kinga GUŹNICZAK - Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Gustawa Morcinka, ul. Błaszaka 4 w Koninie
Kamil IGNASZAK - Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Romualda Traugutta, ul. Kolejowa 2 w Koninie
Michalina DYLEWSKA - Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 44 w Koninie
Antonina WALCZAK - Szkoła Podstawowa Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 24 w Koninie
Mateusz KURZAWA - Szkoła Podstawowa Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte, Fikusowa 8 w Koninie
Maja SZCZEPANKIEWICZ - Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Adama Mickiewicza, ul. Staffa 5 w Koninie
Mandat nieobsadzony - Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Floriana Marciniaka, ul. Łężyńska 9 w Koninie
Dominika ZEMBRZYCKA - Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Stanisława Moniuszki, ul. Szeligowskiego 5 w Koninie
Maja SOCHA - Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Polskich Olimpijczyków, ul. Turkusowa 1a w Koninie
Aleksandra PRZYJEMSKA - I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, ul. Mickiewicza 14 w Koninie
Antoni MILCZAREK - II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. 11 Listopada 7a w Koninie
Grzegorz ORCHOWSKI - III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida, ul. Szymanowskiego 5 w Koninie
Klaudia GAWEŁ - Zespół Szkół im. M. Kopernika, ul. Al. 1 Maja 22 w Koninie
Nikola ROSZAK - Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ul. Budowlanych 6 w Koninie
Piotr Plewczyński - Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 w Koninie
Wiktoria ZAKRĘTA - Zespół Szkół Technicznych, płk. Witolda Sztarka 2 w Koninie
Rafał JACEK - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego, ul. Wodna 1 w Koninie
Mandat nieobsadzony - Liceum Ogólnokształcące w Konińskim Centrum Edukacyjnym, ul. Mickiewicza 11 w Koninie
Mandat nieobsadzony - Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. Dominika Savio, ul. Spółdzielców 30 w Koninie
Gabriela GULCZYŃSKA - Liceum profilowane Centrum Szkoleniowe „Wiedza”, ul. Powstańców Wlkp. 16 w Koninie
Oliwier KOWALSKI - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka, ul. Kaliska 19 w Koninie

(Tekst MRM, zdjęcia Mirek Jurgielewicz) 

Wróć