Konin. Tu płynie energia > Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

W związku z zawarciem przez Miasto Konin umowy o powierzenie grantu nr 2213/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1  Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

– ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na dostawę sprzętu komputerowego!

Dostarczony przez wykonawców sprzęt przekażemy uprawnionym osobom. Po dopełnieniu formalności będziemy kontaktować się z uprawnionymi osobami w celu umówienia się na podpisanie umowy darowizny i ustalenia sposobu przekazania sprzętu. Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z postanowieniami regulaminu konkursu i umowy, Miasto Konin jest zobowiązany do utrzymania efektów projektu przez okres 2 lat od zakończenia projektu oraz do monitorowania utrzymania tych efektów.

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 124/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” w Gminie Konin

Wróć