Konin. Tu płynie energia > Wykaz nieruchomości położonych w obrębach: Chorzeń, Czarków, Laskówiec i Przydziałki oraz Osada, przeznaczonych do oddania w dzierżawę