Konin. Tu płynie energia > Wykaz nieruchomości położonych w obrębach Nowy Dwór i Pawłówek, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego