Konin. Tu płynie energia > Wykaz nieruchomości położonych w obrębie Starówka, stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego