Konin. Tu płynie energia > Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Konina, położonych w Koninie w obrębie Czarków, przeznaczonych do oddania w użyczenie