Konin. Tu płynie energia > Wykaz nieruchomości, w których udział przeznaczony jest do zbycia w trybie bezprzetargowym, na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości