Konin. Tu płynie energia > Wyniki otwartego konkursu ofert na zadanie z dziedziny turystyki i krajoznawstwa pn. Promocja walorów turystycznych miasta Konina oraz udzielanie o nich informacji turystycznej

Wyniki otwartego konkursu ofert na zadanie z dziedziny turystyki i krajoznawstwa pn. Promocja walorów turystycznych miasta Konina oraz udzielanie o nich informacji turystycznej

Tytuł zadania: Promocja walorów turystycznych miasta Konina oraz udzielanie o nich informacji turystycznej

Wykonawca zadania: Lokalna Organizacja Turystyczna „MARINA”

Średnia z sumy punktów: 25

Proponowana kwota dotacji na 2021 rok: 60.000,-

RAZEM: 60.000,-

Wróć