Dzień Edukacji Narodowej

7 osób otrzymało odznakę honorową „Za zasługi dla Miasta Konina”, a 41 nagrodę Prezydenta Miasta Konina podczas miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Świętowano dzisiaj (14 października) w samo południe w Młodzieżowym Domu Kultury.

- Dzień Edukacji Narodowej - tradycyjne święto nauczycieli i pracowników oświaty - każdego roku jest okazją do refleksji na temat potencjału polskiego systemu oświaty oraz trudu wykonywania zawodu nauczyciela. Jest to także okazja do wyrażenia podziękowań i wręczenia wyróżnień oraz nagród nauczycielom, pracownikom szkół oraz placówek za szczególne osiągnięcia w pracy. Wśród  nauczycieli naszych szkół są także osoby, które otrzymają nagrody Ministra Edukacji Narodowej, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Krzyże Zasługi, Medale Komisji Edukacji Narodowej oraz Medale za Długoletnią Służbę. Gratuluję Państwu i życzę zapału do dalszej  pracy w poczuciu bezpieczeństwa i stabilizacji – powiedział prezydent Piotr Korytkowski.

- Podziękowania kieruję także do pracowników administracji i obsługi, do przedsiębiorców, którzy uczą młodych ludzi zawodu, do rodziców, którzy angażują się w sprawy szkoły oraz do wszystkich osób i instytucji wspierających nasze środowisko oświatowe. Emerytowanym pracownikom szkół życzę tylko miłych wspomnień z przepracowanych lat – dodał prezydent.

Odznaki honorowe z rąk prezydenta i jego zastępcy Witolda Nowaka, któremu podlega oświata, otrzymali: Dorota Silska, Barbara Matela, Ewa Strzykowska ze Szkoły Podstawowej nr 9, Beata Wawrzyniak z Przedszkola nr 2, Paulina Kałużna z Przedszkola nr 15, a także Beata Marszał i Juliusz Stanisław Żyto z Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie.

Nagrody prezydenta trafiły do 41 osób związanych z przedszkolami, szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi oraz placówkami oświatowymi.  

Życzenia nauczycielom złożyli też: poseł Leszek Galemba, Krystyna Chowańska –Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Anna Lewandowska – Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, Ilona Kielańska – Związek Nauczycielstwa Polskiego w Koninie oraz przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w Radzie Miasta Konina Tomasz Andrzej Nowak.

Oprawę artystyczną zapewniły utalentowane wokalistki z III Liceum Ogólnokształcącego w Koninie: Julia Wasielewska oraz Weronika Gąsiorowska.

Wróć