Ekumenicznie uczcili Święto Wojska Polskiego

Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe i Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie zorganizowały 7 sierpnia 2020 r. nabożeństwo z okazji Święta Wojska Polskiego. Nabożeństwo dla żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej prowadzili kapelani EDW z udziałem przedstawicieli innych duszpasterstw wojskowych. Uroczystość odbyła się w kościele parafii żychlińskiej, która to jest najstarszym zborem reformowanym istniejącym na ziemiach polskich. Proboszcz parafii - ks. ppłk Tadeusz Jelinek przywitał obecnych i podkreślił znaczenie żychlińskiego zboru dla polskich wojsk w XVII i XVIII wieku. W trakcie nabożeństwa celebrowanego według ceremoniału wojskowego kazanie wygłosił Ewangelicki Biskup Wojskowy ks. płk Mirosław Wola, który odwołując się do dwóch historycznych obrazów (zniszczenia świątyni jerozolimskiej oraz bitwy warszawskiej), wskazał na potrzebę szukania drogi do Bożego pokoju. Spośród ewangelickich kapelanów wojskowych obecni byli również: ks. ppłk Sławomir Fonfara, ks. mjr Tomasz Wola, ks. kpt. Marcin Konieczny, ks. por. Dawid Banach, ks. por. Waldemar Gabryś oraz ks. ppor. Wojciech Płoszek. W nabożeństwie uczestniczyła także schola ekumeniczna oraz poczet sztandarowy z 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu.

Ekumeniczny charakter nabożeństwa podkreślał udział ks. mjr. Marka Drabnika z rzymskokatolickiego Ordynariatu Polowego, ks. płk. Mikołaja Hajduczeni z Ordynariatu Prawosławnego oraz ks. mjr. Byungho Kima z amerykańskiej bazy w Powidzu. Kapelani wojskowi zmówili modlitwę w intencji żołnierzy służących w polskiej armii, pracowników resortu obrony i ich rodzin.

Wśród gości obecni byli reprezentanci rodzajów sił zbrojnych na czele z m.in. gen. dyw. Dariuszem Ryczkowskim - Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, wiceadm. Jarosławem Ziemiańskim z Inspektoratu Marynarki Wojennej, gen. bryg. Arturem Pikoniem z Inspektoratu Wojsk Lądowych, gen. bryg. Krzysztofem Walczakiem z Inspektoratu Sił Powietrznych oraz kmdr. Jarosławem Wypijewskim z Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W nabożeństwie uczestniczyli również przedstawiciele pobliskich jednostek wojskowych z Powidza i Konina: płk pil. Grzegorz Kołodziejczyk - zastępca dowódcy 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego, płk pil. Krzysztof Szymaniec - dowódca 33. Bazy Lotnictwa Transportowego, col. Matthew Schell - dowódca 297. Regionalnej Grupy Wsparcia (amerykańskiej bazy w Powidzu) oraz ppłk Paweł Zasuń - komendant WKU w Koninie.

W uroczystości wzięli udział również przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego: zastępca prezydenta Konina - Witold Nowak, starosta koniński - Stanisław Bielik oraz wójt gminy Stare Miasto - Dariusz Puchała.

Po zakończeniu nabożeństwa goście odwiedzili teren dawnego żychlińskiego dworu, gdzie Ewangelicki Biskup Wojskowy oraz proboszcz miejscowej parafii ewangelicko-reformowanej złożyli kwiaty pod pomnikiem Fryderyka Chopina. Następnie w sali balowej Pałacu Bronikowskich dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych Anna Matczak-Gaj przybliżając obecnym wyjątkowy charakter Żychlina zapowiedziała minirecital fortepianowy. Z okazji zbliżającego się Święta Wojska Polskiego młoda pianistka - Antonina Waliszewska wykonała utwory Fryderyka Chopina.

Tekst: Mateusz Jelinek

Wróć