Klaster „Zielona Energia Konin” wyróżniony

W czwartek (8 listopada) w konińskim ratuszu odbyła się konferencja prasowa, podczas której zaprezentowano otrzymany przez nasze miasto certyfikat z wyróżnieniem Ministerstwa Energii dla projektu „Zielona Energia Konin”. Certyfikat został Koninowi przyznany za pionierskie przedsięwzięcia w sektorze energetyki rozproszonej.

Podczas konferencji prezydent Józef Nowicki przekazał certyfikat prezydentowi elektowi Piotrowi Korytkowskiemu, a prezesi miejskich spółek zaprezentowali działania, jakie w ramach klastra „Zielona Energia Konin” zamierzają realizować. Wśród nich znaleźć można instalacje fotowoltaiczne, biogazownię odpadów kuchennych oraz ciepłownię geotermalną.

Założycielami klastra są: miasto Konin, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (koordynator projektu), Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi oraz Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu w Warszawie.

Planowane w ramach klastra inwestycje to:

 1. Aktywizacja terenów inwestycyjnych
 2. Termomodernizacja i przebudowa budynków Stacji Wodociągowej Konin-Kurów (SUW) wraz z budową pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacją oświetlenia zewnętrznego;
 3. Poprawa efektywności energetycznej procesów technologicznych poprzez wytwarzanie i dystrybucję energii elektrycznej z OZE;
 4. Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków Prawy Brzeg;
 5. Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg;
 6. Budowa kabla energetycznego i linii światłowodowej pomiędzy Stacją Wodociągową Konin-Kurów i Oczyszczalniami Ścieków Prawy i Lewy Brzeg;
 7. Budowa regionalnej instalacji zagospodarowania osadów ściekowych z ciągiem fermentacji z odzyskiwaniem biogazu z produkcją energii cieplnej i elektrycznej;
 8. Budowa wiaty na osad odwodniony z instalacją fotowoltaiczną;
 9. Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Konina
 10. Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie
 11. Biogazownia odpadów zielonych i kuchennych
 12. Instalacja fotowoltaiczna przy MZGOK
 13. Pilotażowy projekt badawczy hybrydowego magazynu energii oraz unikalnych algorytmów zarządzania.
 14. System zarzadzania i bilansowania klastra.
 15. Laboratorium oprogramowania, elektroniki i energoelektroniki na potrzeby klastra
 16. Budowa linii średniego napięcia łącząca Klaster Energii Zielona Energia Konin Etap I, punkty PWiK, MPEC, Tereny inwestycyjne
 17. Budowa linii średniego napięcia łącząca Klaster Energii Zielona Energia Konin Etap II, MZGOK Tereny inwestycyjne.
 18. Infrastruktura zeroemisyjnego transportu publicznego
 19. Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych w ramach zadania „Likwidacja istniejącej oraz budowa nowej stacji paliw wraz z myjnią samochodową”

Wróć