Konin. Tu płynie energia > Konin. Zielone Miasto Energii

Konin. Zielone Miasto Energii

Podstawa prawna obowiązywania:

Uchwała Nr 860 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 293 Rady Miasta Konina z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030.

https://bip.konin.eu/index.php?d=uchwala_VIIIkad_szczegoly&kadencja=8&id=860

Krótki opis:


Niniejsza aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Konina Plan 2020-2030, przyjętej Uchwałą Nr 293 Rady Miasta Konina z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030 ma na celu uzupełnienie dokumentu o elementy wymagane przez zapisy art. 10e-g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 9 ust. 5 i 10a oraz art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz. 1057 ze zm.), które weszły w życie z dniem 12 listopada 2020 r.
Stojąc w obliczu ogromnego wyzwania jakim jest transformacja energetyczno-gospodarcza całego regionu Wielkopolski wschodniej, miasto Konin, jako lider regionu, wspólnie z mieszkańcami stworzyło ambitny program, którego głównym celem jest wprowadzenie naszego miasta na Nową Ścieżkę Rozwoju, wyrażoną wizją Zielonego Miasta Energii. Dzięki zasobom naturalnym, dotychczas przeprowadzonym działaniom oraz projektom zaplanowanym do realizacji w ramach niniejszej strategii, Konin ma szansę stać się dobrze prosperującym centrum energii odnawialnej i dobrym miejscem do życia i rozwoju dla swoich mieszkańców z nową ścieżką rozwoju, którą opisuje poniższa wizja – idea miasta:
KONIN ZIELONE MIASTO ENERGII - Konin to miejsce, w którym pulsuje zarówno energia nowoczesnych, przyjaznych dla człowieka i środowiska technologii, jak i energia relacji międzyludzkich, kreatywności i przedsiębiorczości. To zdrowe miasto pełne zieleni, terenów rekreacyjnych i ekologicznych rozwiązań. Miasto, w którym energia ludzi łączy się z energią natury.
Słowa kluczowe: strategia rozwoju, zielone miasto energii, Konin

Dokumenty do pobrania:

Materiały Powiązane:

  • Wizualizacja wizji
  • Wizualizacja systemu wdrażania