Konin. Tu płynie energia > Mieszkaniec > Konińska Karta Seniora

Konińska Karta Seniora

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odbioru wniosków o wydanie Konińskiej Karty Seniora do Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Wojska Polskiego 2 (dawny budynek sądu), pokój 317 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30 – lub do Biura Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Miejskiego przy placu Wolności 1 (w tych samych dniach i godzinach).
Wypełnione wnioski przyjmuje i karty wydaje; Wydział Kultury Sportu i Spraw Społecznych
Więcej informacji: Joanna Piguła - tel. 63 24 01 228, e-mail: joanna.pigula@konin.um.gov.pl

Wzór Konińskiej Karty Seniora
Posiadanie Konińskiej Karty Seniora pozwoli na skorzystanie z następujących ofert Partnerów Programu: