Konin. Tu płynie energia > obywatelski Konin > Organizacje pozarządowe > Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Skład rady

Przedstawiciele Rady Miasta Konina

 • Barbara Musiał
 • Jakub Eltman

Przedstawiciele Prezydenta Miasta Konina

 • Bartosz Jędrzejczak
 • Tomasz Sękowski

Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 • Marika Kalczyńska - Przewodnicząca
 • Janina Maria Rudnicka - Lewandowska - Sekretarz
 • Adam Gościniak - Wiceprzewodniczący
 • Michał Kotlarski

E-mail do KRDPP: rada.pozytku.publicznego@gmail.com

Posiedzenia KRDPP w każdy pierwszy czwartek miesiąca w siedzibie COP’u (Konin, ul. 3 Maja 1-3) o godz. 16:00 (nie dotyczy miesięcy wakacyjnych) - zapraszamy zainteresowanych.

Sprawy do poruszenia przez radę zgłaszamy z uzasadnieniem problemu do 7 dni przed posiedzeniem. Kwestie zgłoszone w późniejszym terminie mogą być włączone w porządek posiedzenia w kolejnym terminie.
Konkurs SuperNOVA organizacji pozarządowych

Konkurs Przedsiębiorca z sercem

Plan Pracy KRDPP na rok 2019

Plan Pracy KRDPP na rok 2019 (51.5 KiB)

Sprawozdania z pracy KRDPP

Protokoły z posiedzeń KRDPP

Protokół z posiedzenia Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, które odbyło się w dniu 8 maja 2013 r.

I. Spotkanie Konińskiej Rady Pożytku Publicznego dzieliło się na dwie części:

Spotkanie członków Konińskiej Rady Pożytku Publicznego z udziałem Pełnomocnika ds. ON i NGO Bartosza Jędrzejczaka, który przybliżył zebranym temat w ramach 5.4.2 przygotowywanego wespół z Lesznem i Poznaniem. Celem projektu jest przygotowanie narzędzi do współpracy z III sektorem. Realizacja tego projektu pozwoli na wypracowanie procedur, organizację kawiarenek obywatelskich, zorganizowanie szkoleń dla NGO, porady eksperckie i obsługę Dni Organizacji Pozarządowych.

B. Jędrzejczak poinformował o rozstrzygniętym przetargu na Centrum Organizacji Pozarządowych – wygrała go firma MARO-BUD. Kolejnym tematem przedstawionym przez B. Jędrzejczaka był Program współpracy, który zostanie wysłany w poniedziałek, 13 maja br. do wszystkich członków Rady celem przekonsultowania. Maksymalny czas zapoznania się i wniesienia uwag – 2 tygodnie. Członkowie omówili pismo skierowane do Rady MOPR.II.0801.7.2013 z 06.05.2013 r. dot. przygotowania strategii rozwiązywania problemów społecznych. Rada podjęła decyzję, że sprawę poruszoną w tym piśmie członkowie Rady będą omawiać korespondencyjnie pomiędzy sobą aby wypracować wspólne stanowisko w tej sprawie.

Ponadto omówiono akcję 1% - jak zagospodarować banery oraz zaangażować wolontariuszy do ściągnięcia banerów. Rada planuje monitorować efekty, jakie przyniosła akcja.

II.  Druga część spotkania miała formę otwartą – przedstawiciele Rady spotkali się z zaproszonymi przedstawicielami organizacji pozarządowych. Spotkanie rozpoczęła Przewodnicząca Rady Karina Akseńczuk witając przybyłych i przedstawiając temat spotkania. Spotkanie miało na celu poznać oczekiwania i pomysły przedstawicieli NGO na zorganizowanie Tygodnia/Weekendu Organizacji Pozarządowych.

 • Monika Kosińska – przedstawiła pomysł Gry Miejskiej, która umożliwi poznanie organizacji pozarządowych, przybliżenie ich działalności, w czasach, gdy zaufanie społeczeństwa do III sektora spada po precedensach nagłośnionych w mediach. Zapytała też zgromadzonych czy zgłaszają chęć przystąpienia do organizacji i udziału w Tygodniu Organizacji Pozarządowych.
 • Dariusz Loch Fundacja Otwarcie - wątpił, czy taki Tydzień/Weekend będzie miał zainteresowanie mieszkańców miasta.
 • Monika Kosińska – piknik, targi nie są dobrą formą promocji organizacji i zainteresowania nimi mieszkańców. Należy uatrakcyjnić formę pokazania czym organizacje pozarządowe się zajmują.
 • Dariusz Loch Fundacja Otwarcie – spróbujmy robić coś dla organizacji pozarządowych, np. porady księgowe, prawne itp.
 • Piotr Glapa CAPOEIRA Konin – zaproponował kiermasz, jako formę kondensacji wszystkich organizacji pozarządowych. Kiermasz pozwoliłby każdej organizacji na zaprezentowanie swoich możliwości i umiejętności.
 • Dariusz Loch Fundacja Otwarcie – różnorodność organizacji pozarządowych jest atutem, na którym można bazować. Każda organizacja ma swoją charakterystykę, trzeba tylko opracować formułę, która zachęci mieszkańców miasta.
 • Karina Akseńczuk – zaproponowała opracowanie i przygotowanie kalendarza imprez.
 • Waldemar Duczmal – Akcja Konin – organizacje winny się wspierać i uzupełniać. Zaproponował Nocny Autobus – jako szansę integracji wszystkich organizacji. Lub organizację debaty Oxfordzkiej – dotyczącej działania samorządu.
 • Krystian Majewski Konin Młodych – ważnym aspektem budowania zaufania do organizacji pozarządowych jest nie tylko budowanie zaufania na linii mieszkańcy – III sektor ale także relacji III sektora i strefy biznesu tak, żeby biznes poznał i zrozumiał organizacje pozarządowe. Zaproponował cykl debat medialnych aby III sektor zaistniał nie tylko na plakatach.
 • Monika Kosińska – Społeczna Rada nie dysponuje żadnymi środkami ale mamy przychylność mediów. Wspólna kampania wizerunkowa może pomóc znaleźć środki.
 • Piotr Glapa CAPOEIRA Konin – każda z organizacji ma swoich odbiorców, tzw. Marketing szeptany jest bardzo skuteczną formą.
 • Monika Kosińska – każda organizacja będzie mogła pokazać swój pomysł na pokazanie siebie.
 • Marek Olejnik Fundacja Podaj Dalej – Tydzień Organizacji pozarządowych jest dobra okazją aby organizacje pozarządowe pokazały swój potencjał.
 • Michał Czajor – Kto będzie koordynatorem? Czy chcemy zmienić wizerunek organizacji pozarządowych czy wiemy jakie jest postrzeganie III sektora? Może należałoby zrobić badanie/ ankietę?
 • Monika Kosińska – głównym koordynatorem ma być Konińska Rada Pożytku Publicznego, zostanie stworzony Komitet Organizacyjny, złożony z przedstawicieli organizacji pozarządowych.
 • Krystyna Pokora Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Tydzień Organizacji Pozarządowych jest potrzebny aby mieszkańcy miasta mieli lepszą wiedzę na temat poszczególnych organizacji pozarządowych, zakresu i przedmiotu ich działalności.
 • Michał Czajor – należałoby zrobić ankietę, która pokazałaby nam jaką wiedzę nt. organizacji pozarządowych mają mieszkańcy miasta. Zasugerował zrobienie takiego badania przed imprezą.
 • Piotr Pęcherski – taka ankieta pozwoliłaby – w przypadku braku skutków – na zmodyfikowanie działań.
 • Karina Akseńczuk – jeżeli nie będziemy aktywnie działać i nie wyjdziemy na zewnątrz – nie dowiemy się czy działamy w dobrym kierunku.
 • Dariusz Loch pochwalił pomysł banerów z akcją 1% przygotowanych przez KRDPP, które jego zdaniem były świetnym pomysłem.
 • Przedstawiciel Konina Młodych – niech Tydzień/ Weekend organizacji Pozarządowych będzie czasem dobrej promocji medialnej.
 • Monika Kosińska – aby każda organizacja dobrze się wypromowała – musi zaprezentować się w atrakcyjny sposób.
 • Michał Czajor przedstawił pomysł: W uzgodnieniu z dyrektorami szkół przeprowadzić pogadanki w szkołach (w przedziale wiekowym 10-15 lat) mające na celu przybliżenie postaci organizacji pozarządowych, tematyki III sektora (np. po dwóch przedstawicieli organizacji bardzo różniących się od siebie zakresem działania).
 • Andrzej Łącki – PTTK – aktywna forma ma rację w dni wolne od pracy. Spacer, bieg i inne formy aktywności zajmują kilka godzin i w dniu roboczym, nie będą miały zbyt wielu zwolenników. Gra miejska przybliży do organizacji. Ważnym aspektem jest nagroda.
 • Krystyna Pokora TPD – poza promocją medialną dobrze byłoby zorganizować tzw. Drzwi Otwarte aby każdy mógł przyjść i zapoznać się ze specyfiką działania organizacji.
 • Waldemar Duczmal – Należałoby zaangażować do debaty młodzież licealną. Debata mogłaby dotyczyć np. tematu: czy organizacje pozarządowe są potrzebne w Koninie?
 • Monika Kosińska wyszła z propozycją wyłonienia grupy roboczej, żeby stworzyć ramowy scenariusz Tygodnia Organizacji Pozarządowych.
 • Janusz Miedziński – Akcja Konin - propozycja poszukania i opracowania darmowego kalendarza internetowego aby każda organizacja mogła wpisać do niego swoje propozycje.
 • Andrzej Łącki zaproponował by każda organizacja na swojej stronie internetowej zamieściła informację o tym przedsięwzięciu dla nagłośnienia imprezy.
 • Michał Czajor – propozycja by z każdych obecnych na tym spotkaniu poinformował 4 przedstawicieli o kolejnym potkaniu tak aby mogło włączyć się w to więcej organizacji.
 • Waldemar Duczmal – poruszył temat konkursu na mini granty dla niepełnosprawnych. Zapytał czy Miasto Konin przewiduje granty dla innych obszarów działań.
 • Monika Kosińska poinformowała, że będzie konkurs na kulturę.

W wyniku dyskusji ustalono termin kolejnego spotkania na 21 maja (wtorek), godz. 18.00. Na tym spotkanie zakończono.

Protokół z posiedzenia Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, które odbyło się w dniu 10 kwietnia 2013 r.

Spotkanie otworzyła Wiceprzewodnicząca SRPP Monika Kosińska witając przybyłych na posiedzenie: Zastępcę Prezydenta Miasta Konina ds. Społecznych Sławomira Lorka oraz Pełnomocnika ds. ON i NGO Bartosza Jędrzejczaka oraz wszystkich członków KRDPP.

Tematem przewodnim spotkania było omówienie i ustalenie terminu Dnia Organizacji Pozarządowych oraz  konsultacje programu współpracy na 2014 r.

W wyniku propozycji, przedstawionych przez obradujących członków Rady ustalono termin 9-15. września br. (Tydzień Organizacji Pozarządowych). Główne działania przewidziano na 14 września. Proponowano też połączenie dni NGO z dniem książki i działaniami kulturalnymi przewidzianymi na 14.09.

Zuzanna Maciaszek - Janaszek – propozycja poinformowania mediów lokalnych o przedmiocie i terminie Dnia Organizacji Pozarządowych. Włączenie mediów w prezentację lokalnych organizacji, ich dorobku oraz osób związanych z sektorem pozarządowym.

Tydzień Organizacji Pozarządowych będzie jednym z narzędzi pracy na pozytywny wizerunek wszystkich organizacji pozarządowych.

Monika Kosińska – podjęła się zadania, mającego na celu nagłośnienie sprawy 1% na rzecz NGO przy rozliczeniu rocznym. Zaplanowano spotkania w mediach do końca okresu składania rozliczeń podatkowych.
 
Bartosz Jędrzejczak -  przedstawił harmonogram dla opracowania wieloletniego programu współpracy JST z organizacjami pozarządowymi. Okres w jakim powinien powstać taki program to około 1,5 roku, w związku z czym istniałaby szansa na wejście nowego programu wraz z początkiem kadencji nowej Rady Miasta.

Opracowany projekt programu powinien zostać przedstawiony przedstawicielom organizacji pozarządowych do wspólnej konsultacji.

Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego włączy się w opracowanie Programu Współpracy na 2014 rok, w którym chciałaby umieścić fundusz obywatelski. Wyznaczono termin kolejnego spotkania na 8 maja br, o godz. 17.00.

Protokół z zebrania Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Konin, 16.01.2013

W dniu 16.01.2013 odbyło się trzecie zebranie Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Skład zebranych – według załączonej listy obecności.

Gościnnie w zebraniu uczestniczył Doradca Prezydenta Konina ds. Osób Niepełnosprawnychi Organizacji Pozarządowych, Pan Bartosz Jędrzejczak

Zebranie otworzyła przewodnicząca – Karina Akseńczuk

Przedstawiła zebranym plan spotkania, stanowiący załącznik do protokołu.

Przyjęto protokół z zebrania z dnia 12.12.2012 roku.

Następnie przystąpiono do omawiania spraw bieżących.

Rada ustaliła, że będzie spotykać się w każdą drugą środę miesiąca o godzinie 16.30. Następnie ustaliła organizację konferencji prasowej na temat działań Rady oraz promocji projektu „Bądź lokalny zostaw swój 1% w Koninie”. Konferencja według ustaleń ma się odbyć w Centrum Południowa, 25 stycznia br.

Rada ustaliła także termin spotkania z konińskimi organizacjami pozarządowymi na 07.02.2012 o godz. 17.00. Omówione zostały tematy, które Rada chce poruszyć na spotkaniu oraz rozdzielono się obowiązkami w tym zakresie.

W dalszej części spotkania omawiano kampanię „Bądź lokalny – oddaj swój 1 % w Koninie”. Pan pełnomocnik przedstawił zaprojektowane banery oraz logo Rady. Dokonano wyboru baneru oraz wprowadzono kilka zmian w treści. Z uwagi, iż logo nie zostało zaakceptowane przez Radę, do piątku, tj 18.01.2012 roku Rada zobowiązała się przesłać inne propozycje. Ustalono, że Urząd Miasta pokryje koszt związany z wydrukiem banerów, które będą rozwieszane w najbardziej uczęszczanych miejscach Konina. Banery będzie można wykorzystywać co roku.
Rada będzie także starała się o patronat lokalnych mediów.

W następnej kolejności Rada omawiała sprawę ogłaszanych konkursów przez Urząd Miasta oraz wyboru składów komisji konkursowych.

Monika Kosińska przekonywała o konieczności zwrócenia uwagi na sposób przekazywania środków finansowych w dziedzinie kultury. Większość środków jest przekazywanych poza konkursem, co jest niesprawiedliwe. Z góry wiadomo, kto otrzyma dofinansowanie, gdyż co roku otrzymują ciągle te same organizacje. Nowo powstałe stowarzyszenia nie mają siły przebicia, nie mają szans na rozwijanie działalności. Nie mają nawet możliwości nawiązać współpracy z Miastem.

Bartosz Jędrzejczak uważa, że to lokalne NGO powinno silniej działać i pokazać, że potrafi łączyć się w działaniach.

Rada doszła zatem do wniosku, że jej głównym działaniem będzie naciskanie NGO do współpracy z Miastem Konin, w ten sposób Urząd zacznie zlecać więcej zadań dla organizacji, które mogą w wielu aspektach wspierać i „wyręczać” Miasto.

Sposób powoływania komisji konkursowych dla Rady jest bardzo niejasny. Dostępne są tylko zarządzenia Prezydenta o wyborze składu komisji. Nie ma informacji kto wybiera i jakimi kryteriami wyboru się kieruje. Rada wystosuje zatem pismo do wszystkich wydziałów Urzędu Miasta z prośbą o wyjaśnienie tej sytuacji oraz propozycją wsparcia merytorycznego, czyli uzupełnienia komisji o czynnik społeczny (ekspertów w danej dziedzinie).

W dalszej części spotkania Rada ustaliła, że od maja br konieczne są konsultacje w sprawie programu współpracy. Ważne jest, aby nie tylko Rada się nim zajmowała, ale przede wszystkim same organizacje. O programie współpracy będziemy rozmawiać z organizacjami na spotkaniu w lutym.

Żaden z członków Rady nie składał żadnych wniosków ani propozycji. Zebranie zostało zakończone.

Protokół z zebrania Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Konin, 16.01.2013

W dniu 16.01.2013 odbyło się trzecie zebranie Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Skład zebranych – według załączonej listy obecności.

Gościnnie w zebraniu uczestniczył Doradca Prezydenta Konina ds. Osób Niepełnosprawnychi Organizacji Pozarządowych, Pan Bartosz Jędrzejczak

Zebranie otworzyła przewodnicząca – Karina Akseńczuk

Przedstawiła zebranym plan spotkania, stanowiący załącznik do protokołu.

Przyjęto protokół z zebrania z dnia 12.12.2012 roku.

Następnie przystąpiono do omawiania spraw bieżących.

Rada ustaliła, że będzie spotykać się w każdą drugą środę miesiąca o godzinie 16.30. Następnie ustaliła organizację konferencji prasowej na temat działań Rady oraz promocji projektu „Bądź lokalny zostaw swój 1% w Koninie”. Konferencja według ustaleń ma się odbyć w Centrum Południowa, 25 stycznia br.

Rada ustaliła także termin spotkania z konińskimi organizacjami pozarządowymi na 07.02.2012 o godz. 17.00. Omówione zostały tematy, które Rada chce poruszyć na spotkaniu oraz rozdzielono się obowiązkami w tym zakresie.

W dalszej części spotkania omawiano kampanię „Bądź lokalny – oddaj swój 1 % w Koninie”. Pan pełnomocnik przedstawił zaprojektowane banery oraz logo Rady. Dokonano wyboru baneru oraz wprowadzono kilka zmian w treści. Z uwagi, iż logo nie zostało zaakceptowane przez Radę, do piątku, tj 18.01.2012 roku Rada zobowiązała się przesłać inne propozycje. Ustalono, że Urząd Miasta pokryje koszt związany z wydrukiem banerów, które będą rozwieszane w najbardziej uczęszczanych miejscach Konina. Banery będzie można wykorzystywać co roku.

Rada będzie także starała się o patronat lokalnych mediów.

W następnej kolejności Rada omawiała sprawę ogłaszanych konkursów przez Urząd Miasta oraz wyboru składów komisji konkursowych.

Monika Kosińska przekonywała o konieczności zwrócenia uwagi na sposób przekazywania środków finansowych w dziedzinie kultury. Większość środków jest przekazywanych poza konkursem, co jest niesprawiedliwe. Z góry wiadomo, kto otrzyma dofinansowanie, gdyż co roku otrzymują ciągle te same organizacje. Nowo powstałe stowarzyszenia nie mają siły przebicia, nie mają szans na rozwijanie działalności. Nie mają nawet możliwości nawiązać współpracy z Miastem.

Bartosz Jędrzejczak uważa, że to lokalne NGO powinno silniej działać i pokazać, że potrafi łączyć się w działaniach.

Rada doszła zatem do wniosku, że jej głównym działaniem będzie naciskanie NGO do współpracy z Miastem Konin, w ten sposób Urząd zacznie zlecać więcej zadań dla organizacji, które mogą w wielu aspektach wspierać i „wyręczać” Miasto.

Sposób powoływania komisji konkursowych dla Rady jest bardzo niejasny. Dostępne są tylko zarządzenia Prezydenta o wyborze składu komisji. Nie ma informacji kto wybiera i jakimi kryteriami wyboru się kieruje. Rada wystosuje zatem pismo do wszystkich wydziałów Urzędu Miasta z prośbą o wyjaśnienie tej sytuacji oraz propozycją wsparcia merytorycznego, czyli uzupełnienia komisji o czynnik społeczny (ekspertów w danej dziedzinie).

W dalszej części spotkania Rada ustaliła, że od maja br konieczne są konsultacje w sprawie programu współpracy. Ważne jest, aby nie tylko Rada się nim zajmowała, ale przede wszystkim same organizacje. O programie współpracy będziemy rozmawiać z organizacjami na spotkaniu w lutym.

Żaden z członków Rady nie składał żadnych wniosków ani propozycji.

Zebranie zostało zakończone.

Spotkanie Konińskich Organizacji Pozarządowych z Konińską Radą Działalności Pożytku Publicznego

Data: 7.02.2013, godz 17.00
Miejsce: Sala Ratuszowa w Koninie
Temat: Przedstawienie działań Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na rok 2013

17.00-17.10
Otwarcie spotkania

17.10-17.30
Bądźmy lokalni - zostaw 1% w Koninie - omówienie akcji

17.30-17.50
„Konin wizytówką jego mieszkańców“ oraz organizacja Konińskiego Dnia Organizacji Pozarządowych - przedstawienie koncepcji działania aktywizującego społeczność lokalną oraz organizacje

17.50-18.10
Program Współpracy Samorządu Miasta Konina z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok

18.10 -18.30
Dyskusja

18.30
Zakończenie spotkania

Protokół ze spotkania Rady Pożytku Publicznego z dnia 12.12.2012 r.

1. Zebranie rozpoczęła Wiceprzewodnicząca RPP – Monika Kosińska, przedstawiając program spotkania.
2. Prowadząca zebranie rozpoczęła temat planowanych na 2013 rok działań:

a) dotarcie do wszystkich wydziałów UM i wypracowanie odpowiednich metod komunikacji.

M.Kosińska – lista adresowa, wszelkie informacje będzie  przesyłać Przewodnicząca Rady Pożytku Publicznego Karina Akseńczuk.

b) Aktywizowanie mieszkańców, skupienie się na działalności obywatelskiej. Podczas wspólnej dyskusji podjęto stanowisko, iż należy podjąć działania mające na celu zmotywowanie organizacji pozarządowych oraz szkół do społecznego działania na rzecz wspierania miasta.

c) Wprowadzenie budżetu obywatelskiego i inicjatywy obywatelskiej, stworzenie kalendarza działań obywatelskich.

Bartosz Jędrzejczak – należy postarać się o minimalną kwotę 100.000,00 zł i przeznaczyć ją na budżet obywatelski. Należy napisać wniosek i pozyskać środki na budżet obywatelski.

Monika Kosińska – warto przekonać obywateli do tego aby wykorzystywali narzędzia, którymi dysponują.

Bartosz Jędrzejczak – propozycja 5 – minutowej telewizji obywatelskiej.

Monika Kosińska – uruchomić kampanię dot. 1% na rzecz organizacji.

d) Potrzeba wsparcia przez Urząd Miasta przy powstawaniu Centrum Organizacji Pozarządowych.

Zuzanna Janaszek – COP będzie dobrym miejscem podczas WOŚP.

e) opiniowanie komisji konkursowych

Bartosz Jędrzejczak – propozycja  aby wysłać informację do wszystkich kierowników informacji o planach i założeniach RPP. Ustalono termin następnego spotkania Rady na 16.01.2013 rok, o godz. 16.30, w siedzibie COP.

Na tym spotkanie zakończono.
Ewa Michalska

Protokół z zebrania Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 08.11.2012

W dniu 08.11.2012 miało miejsce pierwsze zebranie Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na zebranie przybyli wszyscy członkowie Rady, których obecność została potwierdzona podpisem na liście obecności stanowiącej załącznik do protokołu.

Następnie został przedstawiony przez Karinę Akseńczuk plan całego spotkania, który stanowi kolejny załącznik do niniejszego protokołu.

Po przedstawieniu planu spotkania przystąpiono do wyboru przewodniczącego zebrania oraz protokolanta. W głosowaniu jawnym, jednogłośnie na przewodniczącego wybrano Monikę Kosińską, a protokolanta - Karinę Akseńczuk.

Kolejnym punktem spotkania było omówienie regulaminu Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Po omówieniu regulaminu przystąpiono do zgłaszania kandydatur do Prezydium Rady (Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza). Zgłoszone kandydatury:

 • Monika Kosińska
 • Zuzanna Janaszek - Maciaszek
 • Andrzej Skrzypiński
 • Karina Akseńczuk
 • Ewa Michalska

Piotr Pęcherski zaproponował aby w prezydium znajdował się po jednym z przedstawicieli organizacji pozarządowych, Urzędu Miasta oraz Rady Miasta. Propozycja ta została jednogłośnie przyjęta przez wszystkich członków Rady.

Przyjęty został Regulamin Głosowania przed przystąpieniem do głosowania. W celu przeprowadzenia wyborów w trybie tajnym, została wybrana komisja skrutacyjna, do której weszli:

 • Marcin Sypniewski;
 • Piotr Pęcherski
 • Zuzanna Janaszek-Maciaszek.

Przystąpiono do głosowania. Każdy oddał głos na Karcie Głosowania przygotowanej przez Komisję Skrótacyjną, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Po przeliczeniu głosów Komisja skrutacyjna ogłosiła wyniki:

 • na przewodniczącą Rady wybrano Karinę Akseńczuk
 • na wiceprzewodniczącą Rady wybrano Monikę Kosińską
 • na sekretarza Rady wybrano Ewę Michalską

Kolejnym punktem obrad było przyjęcie uchwały 01/2012 w sprawie wyboru Prezydium Rady, przyjęto ją jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ostatnim punktem zebrania było dyskutowanie nad przyszłymi działaniami Rady. Wspólnie ustalono:

- dotarcie do wszystkich wydziałów Urzędu Miasta i wypracowanie odpowiednich metod komunikacyjnych, aby Rada otrzymywała do opiniowania wszystkie projekty uchwał itp.

- Ewa Michalska będzie odpowiedzialna za monitowanie projektów wychodzących z biura Prezydenta

- ustalono termin następnego spotkania - 11.12.2012

- planowane działania na przyszły rok (pomysły i propozycje): skupienie się na działalności obywatelskiej, aktywizowanie mieszkańców, wprowadzenie budżetu obywatelskiego i inicjatywy obywatelskiej, stworzenie kalendarza działań obywatelskich, stworzenie „zobowiązań społecznych”, kampania na rzecz 1% dla konińskich organizacji, wsparcie Urzędu Miasta przy powstawaniu Centrum Organizacji Pozarządowych, organizacja targów organizacji pozarządowych.

Po dyskusjach na temat przyszłej działalności Rady, nastąpiło zakończenie zebrania.

Boże Ciało w Łowiczu

Gdzie: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie, ul. Dworcowa 13

Kiedy: 2023-05-29 (Poniedziałek)

godz. 17:30

Dwóch twórców – jedna wystawa

Gdzie: MBP w Koninie, Galeria nad książkami

Kiedy: 2023-05-30 (Wtorek)

godz. 17:30

Spotkanie z autorką książek o skarpetkach

Gdzie: MBP w Koninie

Kiedy: 2023-05-31 (Środa)

godz. 09:00

Dzień baniek mydlanych ze smokiem Edziem

Gdzie: Błonia

Kiedy: 2023-06-02 (Piątek)

godz. 15:00

„Wielowymiarowość” Piotra Lutyńskiego

Gdzie: Muzeum Okręgowe w Koninie

Kiedy: 2023-06-02 (Piątek)

godz. 18:00

PERMUTACJE 2023

Gdzie: Galeria Sztuki Wieża Ciśnień

Kiedy: 2023-06-02 (Piątek)

godz. 19:00

Zaczarowany Dzień Dziecka

Gdzie: Park Miejski im. Fryderyka Chopina

Kiedy: 2023-06-04 (Niedziela)

godz. 13:00

Piknik Paleontologiczny „Nie tylko dinozaury”

Gdzie: Muzeum Okręgowe w Koninie

Kiedy: 2023-06-04 (Niedziela)

godz. 14:00–18:00

Spotkanie autorskie z regionalistą Tomaszem Jankowskim

Gdzie: Sala Ratuszowa

Kiedy: 2023-06-06 (Wtorek)

godz. 18:00

12