Konin. Tu płynie energia > Mieszkaniec > Konińska Rada Kobiet

Konińska Rada Kobiet

Konińska Rada Kobiet pełni funkcję doradczą, konsultacyjną, opiniotwórczą i inicjatywną przy Prezydencie Miasta Konina w zakresie wszelkich spraw związanych z funkcjonowaniem kobiet w życiu społeczno-gospodarczym. Została powołana Zarządzeniem nr 101/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 20 czerwca 2023 roku sprawie powołania Konińskiej Rady Kobiet:

https://bip.konin.eu/index.php?d=pz_szczegoly&id=2690&kad=

Zarządzenie nr 68/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 5 kwietnia 2023 roku

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatek na członkinie Konińskiej Rady Kobiet

https://bip.konin.eu/index.php?d=pz_szczegoly&id=2657&kad=

Kontakt:
e-mail: koninskark@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/koninskaradakobiet

Skład Konińskiej Rady Kobiet I kadencji na lata 2023 – 2027:
1) Olga Żaryn – Przewodnicząca Konińskiej Rady Kobiet
2) Agnieszka Niekochańska – Wiceprzewodnicząca Konińskiej Rady Kobiet
3) Małgorzata Krawczyńska – Sekretarz Konińskiej Rady Kobiet
4) Beata Stanisławska-Zielak,
5) Beata Marszał,
6) Monika Smorowska,
7) Anna Maria Olędzka-Plucińska,
8) Anna Klechniowska,
9) Iwona Kaczmarek,
10) Izabela O’Sullivan,
11) Ewa Jacaszek.Olga Żaryn - od wielu lat zaangażowana w sprawy konińskich kobiet, organizatorka warsztatów, szkoleń. Działała w Towarzystwie Samorządowym i w Konińskim Kongresie Kobiet.

Agnieszka Niekochańska - była prezeską Stowarzyszenia ONA, działaczka Konińskiego Kongresu Kobiet, wieloletnia dyrektorka szkoły. Zaangażowana  w działalność społeczną m.in. na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy.

Małgorzata Krawczyńska - przedsiębiorczyni, od 2012 roku działa w branży marketingowej, od 2017 roku jest właścicielką prężnie działających salonów kosmetyczno-fryzjerskich: Fabryka Diamentów i Fabryka Pereł.

Beata Stanisławska-Zielak - muzyk z 30-letnim stażem zawodowym, pracuje w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. I.J. Paderewskiego w Koninie, posiada wykształcenie w zakresie nauk społecznych. Od 20 lat prowadzi społecznie koniński chór gospel. Organizatorka wielu wydarzeń kulturalnych.Beata Marszał -
pedagożka, zajmuje się profilaktyką i akcjami społecznymi, współpracuje z instytucjami wspierającymi rozwój dzieci i młodzieży, od 7 lat związana z Klubem Turystyki Rowerowej CIKLO KONIN, jest kuratorką społeczną, pracuje jako kierownik i wychowawca na koloniach letnich.Monika Smorowska -
założycielka i prezeska Fundacji „W spektrum życia” działającej na rzecz matek z dziećmi ze spektrum autyzmu. Zaangażowana w akcje społeczne na rzecz kobiet.Anna Maria Olędzka-Plucińska -
bankowiec, przedszkolanka, copywriter, ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Zajmuje się poradnictwem rodzinnym.Anna Klechniowska -
posiada wieloletnie doświadczenie wolontariackie i zawodowe, związana z Fundacją „Podaj Dalej”, realizuje działania skierowane do osób z niepełnosprawnościami, w tym ukierunkowane na prawa kobiet.


Iwona Kaczmarek –
obecnie na emeryturze, zawodowo związana ze środowiskiem medycznym: pielęgniarka anestezjologiczna, pracownica konińskiego zespołu ratownictwa medycznego oraz NFZ.Ewa Jacaszek –
potrzeby najmłodszych mieszkańców oraz ich rodziców – w tym oczywiście mam - zna doskonale, zawodowo jest bowiem związana z przedszkolem. Dynamiczna, zaangażowana w działalność społeczną w naszym mieście.Izabela O’Sullivan -
dziennikarka, reportażystka, od kilku lat pisze o inicjatywach podejmowanych przez kobiety: sukcesach, wyzwaniach, problemach. Teraz zdobytą wiedzę chce wykorzystywać w praktyce.

Czym powinna zajmować się Konińska Rada Kobiet wg propozycji kandydatek? Oto niektóre ze zgłoszonych pomysłów: integracja kobiet; organizacja wydarzeń kulturalnych; wsparcie kobiet wykluczonych z rynku pracy, kobiet z uzależnieniami, matek z dziećmi z niepełnosprawnościami, a także kobiet 45+; samorozwój kobiet; przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji; działania równościowe, a także z zakresu pracy, edukacji; profilaktyka zdrowotna; promocja aktywnego wypoczynku; pomoc w organizacji opieki nad dziećmi; poradnictwo rodzinne dla kobiet w kryzysie. 

30 października 2023

BADAJMY SIĘ!

Kolejny przystanek Konińskiej Rady Kobiet za nami. Tym razem na różowo o zdrowiu i profilaktyce. Jak prawidłowo badać piersi mówiły kobiety z Konińskiego Klubu "Amazonki", o profilaktyce chorób ginekologiczno- onkologicznych przypominały panie ze Stowarzyszenia ,,Magnolia”. Nieoceniona pani Janina ze Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka  w Koninie zwracała uwagę,  by obserwować wszelkie zmiany na skórze, a o tym jak radzić sobie z dolegliwościami kobiecymi w okresie menopauzy mówiła Ewelina Wojciechowska z Kliniki Ruchu.

W trakcie spotkania można było wykonać badania poziomu glukozy, saturacji krwi, zmierzyć ciśnienie, czy obliczyć BMI. Badania wykonywały studentki nauk o zdrowiu z Akademia Nauk Stosowanych w Koninie. Dziękujemy wszystkim naszym gościniom, które w miłej atmosferze mówiły o trudnych sprawach.

Wszystko odbyło się w Restauracja "Rogatka". Drogie panie, kobiety, dziewczyny, badajmy się! A my jako KRK jedziemy dalej i zapraszamy na kolejne przystanki i nie tylko z nami!

 

21 czerwca 2023

PIERWSZE POSIEDZENIE KONIŃSKIEJ RADY KOBIET

Nauczycielki, dziennikarki, biznesmenka, pielęgniarka, bankowiec, pracownice fundacji, emerytka. Zaangażowane w realizacje projektów kulturalnych, sportowych, społecznych, bądź też rozpoczynające swoją pozazawodową aktywność. 11 kobiet o różnm doświadczeniu i zainteresowaniach  zasiadło w pierwszej Konińskiej Radzie Kobiet. – Różnorodność jest siłą rady. To moment historyczny, bo powołaliśmy pierwszą w naszym mieście Konińską Radę Kobiet – powiedział na posiedzeniu inauguracyjnym, które odbyło się 20 czerwca w ratuszu, prezydent Konina Piotr Korytkowski. Panie otrzymały tego dnia oficjalne powołania do rady. 

 

Radę tworzy 11 pań. W otwartym naborze swoje zgłoszenia nadesłało 16 koninianek, spośród których powołana zarządzeniem prezydenta komisja wyborcza wskazała osiem. Trzy panie zarekomendował prezydent. W skład rady wchodzą: Olga Żaryn, Agnieszka Niekochańska, Monika Smorowska, Anna Klechniowska, Anna Maria Olędzka-Plucińska, Ewa Jacaszek, Izabela O'Sullivan, Beata Marszał, Małgorzata Krawczyńska, Beata Stanisławska-Zielak, Iwona Kaczmarek. Na pierwszym posiedzeniu radne wybrały prezydium. Przewodniczącą została Olga Żaryn, wiceprzewodniczącą Agnieszka Niekochańska, funkcję sekretarza sprawuje Małgorzata Krawczyńska.

Rada jest społeczna, apolityczna, ma pełnić przy Prezydencie Miasta Konina rolę doradczą i inicjatywną. Jej kadencja trwa cztery lata i kończy się w 2027 roku. Ma być głosem koninianek, wspierać je, integrować i reprezentować. Pole do działania jest szerokie – od edukacji czy profilaktyki zdrowotnej, po niesienie pomocy w przypadkach przekraczania granic, czyli: przemocy, dyskryminacji czy mobbingu. - Działania społeczne ukierunkowane na drugiego człowieka są potrzebne. Chcemy wskazywać pozytywne aspekty działań kobiet i całych rodzin, a w trudnych sytuacjach pomagać dotrzeć do odpowiednich instytucji, które udzielą wsparcia – wyjaśniała ideę powołania rady Agnieszka Niekochańska.

- Życzę wielu pomysłów, wytrwałości i konsekwencji w działaniu. Rada ma już solidny fundament. Wierzę, że wkrótce poznamy efekty pierwszych działań na nim zbudowanych. Wszystkim paniom gratuluję. Tym kandydatkom, które złożyły swoje oferty, a nie zostały wybrane, bardzo dziękuję za ten krok, bo to pokazuje, że inicjatywa była potrzebna. Powodzenia! Liczę na dobrą i owocną współpracę – powiedział prezydent Korytkowski.

 

5 kwietnia 2023

OGŁOSZENIE POWSTANIA KONIŃSKIEJ RADY KOBIET

W Koninie powstaje Konińska Rada Kobiet (KRK). 5 kwietnia prezydent Piotr Korytkowski podpisał zarządzenie o naborze kandydatek do rady. Odbyło się to  w obecności inicjatorek jej utworzenia, aktywnie działających w Koninie kobiet: Olgi Żaryn i Agnieszki Niekochańskiej.

Konińska rada wpisuje się w inicjatywę ogólnopolską, ponieważ w kraju działa ponad 30 takich organów społecznych. W Wielkopolsce natomiast, jak do tej pory, dwie, konińska byłaby zatem trzecią.

Rada chce wspierać wszystkie kobiety na różnych płaszczyznach życia, w sferze zawodowej, społecznej, rodzinnej. Chce współpracować z działającymi  w mieście instytucjami, by wzmacniać ich działanie na rzecz kobiet. A pole do działania, jak podkreśliły Olga Żaryn i Agnieszka Niekochańska, jest szerokie – od edukacji czy profilaktyki zdrowotnej, po niesienie pomocy w przypadkach przekraczania granic, czyli: przemocy, dyskryminacji czy mobbingu. - Działania społeczne ukierunkowane na drugiego człowieka są potrzebne. Chcemy wskazywać pozytywne aspekty działań kobiet i całych rodzin, a w trudnych sytuacjach pomagać dotrzeć do odpowiednich instytucji, które udzielą wsparcia – wyjaśniła Agnieszka Niekochańska.

Nabór kandydatek potrwa do 5 maja. – Kobiety, które chcą działać w radzie, mogą zgłaszać się same, mogą je także wskazać organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, przedsiębiorcy albo inne osoby. Co ważne, każda z kandydatek musi mieszkać w Koninie i mieć rekomendację jednej z organizacji pozarządowych z terenu miasta – poinformował prezydent Piotr Korytkowski.

Rada jest apolityczna, jej kadencja potrwa cztery lata. W jej skład wejdzie 11 pań – trzy wskazane przez prezydenta i osiem wybranych przez komisję spośród zgłoszonych kandydatek. Miejscem spotkań rady ma być Centrum Organizacji Pozarządowych.