Konin. Tu płynie energia > Biznes/Inwestycje > Konkurs o statuetkę „Złotego Konia” 2023

Konkurs o statuetkę „Złotego Konia” 2024

W 2024 roku odbędzie się XXVII edycja konkursu o Statuetkę „Złotego Konia. Nagrody przyznane zostaną w następujących kategoriach:

  • Kobieta Biznesu,
  • Lider Zielonej Transformacji,
  • Lider Tradycji.

Konkurs o Statuetkę „Złotego Konia” przeprowadzony zostanie w następującej formule: Kandydaci do konkursu mogą zgłaszać się sami lub mogą być zgłoszeni do przyznania Statuetki przez mieszkańców, inne podmioty gospodarcze oraz przez Członków Kapituły do 17 maja 2024 r.

Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Koninie lub elektronicznie - skan wniosku zawierający niezbędne podpisy w formacie jpg lub pdf należy przesłać na adres e-mail: mariusz.piotrowski@konin.um.gov.pl.

Spośród zgłoszonych kandydatur przeprowadzona zostanie ocena zgłoszonych kandydatur pod względem poprawności formalnej oraz zasadności nominacji.  Zestawienie kandydatur przedłożone zostanie Kapitule Konkursu. Powołani przez Prezydenta Miasta Konina członkowie Kapituły w głosowaniu nominują w każdej z kategorii po 3 firmy. Prezydent Miasta Konina spośród 3 nominowanych firm w każdej z kategorii dokona wyboru laureatów.

Uroczyste wręczenie statuetek odbędzie się 13 września podczas Gali Biznesu.

Informacja dot. konkursu:
Wydział Rozwoju i Inwestycji
Mariusz Piotrowski
tel. 63 24 01 101 lub 63 24 01 279
e-mail: mariusz.piotrowski@konin.um.gov.pl

Konkurs o statuetkę „Złotego Konia” 2023