Urząd Miejski w Koninie

62-500 Konin
Plac Wolności 1
tel. 63 240 11 11
fax 63 242 99 20
e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl

Sekretariat Prezydenta miasta Konina Piotra Korytkowskiego
tel. 63 2401 201

Sekretariat Zastępcy Prezydenta Konina Witolda Nowaka
tel. 63 2401 202

Sekretariat Zastępcy Prezydenta Konina Pawła Adamowa
tel. 63 2401 204

Rzecznik prasowy Aneta Wanjas
tel. 63 2401 244, 601152103
e-mail: aneta.wanjas@konin.um.gov.pl

Wydziały Urzędu Miejskiego w Koninie

Centrum Organizacji Pozarządowych

Kierownik wydziału Bartosz Jędrzejczak
tel. 63 2401 284, e-mail: bartosz.jedrzejczak@konin.um.gov.pl

Wydział Urbanistyki i Architektury

Kierownik wydziału Mariusz Kaczmarczyk
tel. 63 2401 173, e-mail: mariusz.kaczmarczyk@konin.um.gov.pl

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik wydziału Małgorzata Lalak
tel. 63 2401 241, e-mail: malgorzata.lalak@konin.um.gov.pl

Wydział Geodezji i Katastru

Kierownik wydziału Paweł Smogór
tel. 63 2401 264, e-mail: pawel.smogor@konin.um.gov.pl

Wydział Gospodarki Komunalnej

Kierownik wydziału Rafał Oblizajek
tel. 63 24 01 176, e-mail: rafal.oblizajek@konin.um.gov.pl

Wydział Spraw Lokalowych

Kierownik wydziału Maria Radoch
tel. 63 2401 269, e-mail: maria.radoch@konin.um.gov.pl

Wydział Obsługi Inwestora

Kierownik wydziału Barbara Masternak 
tel. 63 2401 133, e-mail: barbara.masternak@konin.um.gov.pl

Wydział Rozwoju i Inwestycji

Kierownik wydziału Roman Jankowski
tel. 63 2401 102, e-mail: roman.jankowski@konin.um.gov.pl

Wydział Spraw Obywatelskich

Kierownik wydziału Tomasz Sękowski
tel. 63 2401 149, e-mail: tomasz.sekowski@konin.um.gov.pl

Wydział Komunikacji

Kierownik wydziału Tadeusz Tyrański
tel. 63 2401 186, e-mail: tadeusz.tyranski@konin.um.gov.pl

Wydział Oświaty

Kierownik wydziału Małgorzata Hopen
tel. 63 24 01 107, e-mail: malgorzata.hopen@konin.um.gov.pl

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Kierownik wydziału Zenona Sroczyńska
tel. 63 2401 229, e-mail: zenona.sroczynska@konin.um.gov.pl

Wydział Podatków i Opłat

Kierownik wydziału Ewa Walczak
tel. 63 2401 116, e-mail: ewa.walczak@konin.um.gov.pl

Wydział Budżetu

Kierownik wydziału Iwona Kawałkiewicz
tel. 63 2401 127, e-mail: iwona.kawalkiewicz@konin.um.gov.pl

Wydział Księgowości

Główny Księgowy Elżbieta Pokornowska
tel. 63 2401 119, e-mail: elzbieta.pokornowska@konin.um.gov.pl

Kierownik Wydziału: Katarzyna Bąkowska
tel. 63 240 12 11, e-mail: katarzyna.bakowska@konin.um.gov.pl

Wydział Organizacyjny i Kadr

Kierownik wydziału Joanna Hernes
tel. 63 2401 221, e-mail: joanna.hernes@konin.um.gov.pl

Biuro Rady Miasta

Kierownik wydziału Hanna Bryska
tel. 63 2401 148, e-mail: hanna.bryska@konin.um.gov.pl

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Magdalena Kuznowicz - Górniak
tel. 63 2401 290, e-mail: magdalena.kuznowicz-gorniak@konin.um.gov.pl

Wydział Prawny i Zamówień Publicznych

Kierownik wydziału Joanna Torchała
tel. 63 2401 140, e-mail: joanna.torchala@konin.um.gov.pl

Straż Miejska

Komendant Straży Miejskiej Andrzej Andrzejewski
tel. 63 2401 174, e-mail: komendant@konin.um.gov.pl

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Kierownik wydziału Paweł Figurski
tel. 63 2401 014, e-mail: pawel.figurski@konin.um.gov.pl

Biuro Prezydenta Miasta

Kierownik wydziału Rafał Duchniewski
tel. 63 24 01 171, e-mail: rafal.duchniewski@konin.um.gov.pl

Wydział Informatyki

Kierownik wydziału Dariusz Ryś
tel. 63 2401 100, e-mail: dariusz.rys@konin.um.gov.pl

Wydział Audytu i Kontroli

Kierownik wydziału Górska Danuta
tel. 63 2401 368, e-mail: danuta.gorska@konin.um.gov.pl

Wydział Ochrony Środowiska

Kierownik wydziału Anna Kaszkowiak-Sypniewska
tel. 63 2401 213, e-mail: anna.kaszkowiak-sypniewska@konin.um.gov.pl

Ogrodnik Miejski
Małgorzata Werhun-Popiołek
tel. 63 240 12 70 - e-mail: malgorzata.werhun-popiolek@konin.um.gov.pl

Koordynatorka ds. młodzieży i projektów kreatywnych 
Agnieszka Gołębiowska 
tel. 63 240 10 25 - e-mail: agnieszka.golebiowska@konin.um.gov.pl

 

 

 

 

Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie

Stanowisko nr 1 (tel. 63 2401 273) prowadzi sprawy z zakresu:

 • podatków i opłat,
 • budżetu,
 • księgowości.

Stanowisko nr 2 (tel. 63 2401 273) prowadzi sprawy z zakresu:

 • działalności gospodarczej,
 • zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
 • dzierżawy gruntu pod ustawienie reklamy,
 • handlu ulicznego.

Stanowisko nr 3 (tel. 63 2401 226) prowadzi sprawy z zakresu:

 • budownictwa,
 • architektury,
 • drogownictwa,
 • inwestycji,
 • gospodarki komunalnej.

Stanowisko nr 4 (tel. 63 2401 226) prowadzi sprawy z zakresu:

 • rolnictwa i gospodarki nieruchomościami
 • geodezji i katastru,
 • ochrony środowiska,
 • mieszkalnictwa,
 • oświaty.

Administracja serwisem internetowym

Bartłomiej Sękowski
Biuro Prezydenta Miasta
tel. 63 240 12 50
e-mail: bartlomiej.sekowski@konin.um.gov.pl