Konin. Tu płynie energia > Szkoła Naszych Marzeń > Mapowanie zasobów - raport

Mapowanie zasobów - raport

Szkoła Naszych Marzeń uwidacznia niewidoczne

Są wyniki z Mapowania Zasobów pod tytułem #UwidaczniamyNiewidoczne! (Mapowanie zasobów - raport)

Mapowanie odbyło się w 21 placówkach oświatowych na terenie Konina w ramach projektu Szkoła Naszych Marzeń. Celem było określenie działań, które już są realizowane w placówkach, a które wpisują się w ideę Szkoły Naszych Marzeń.

- Chcieliśmy określić nasz punkt wyjściowy, w którym znajdujemy się pod względem realizacji wizji Szkoły Naszych Marzeń, aby zrozumieć, jakie obszary wizji pokrywamy, a gdzie mamy jeszcze białe plamy – mówi inicjatorka mapowania, koordynatorka ds. młodzieży i projektów kreatywnych w Urzędzie Miejskim w Koninie Agnieszka Gołębiowska.

Najwięcej działań placówki realizują w obszarach: „Edukacja otwarta na kreatywność”, „Dbałość o budowanie wspólnoty społeczności szkolnej” oraz „Edukacja otwarta na przyszłość i życie”. Zdecydowanie  mniej działań pojawia się w obszarach: „Odejście od tradycyjnego oceniania”, „Gwarancja autonomii i samodzielności”, „Indywidualizacja procesu nauczania”, „Rozwój krytycznego myślenia” oraz „Właściwa kultura błędu”.

- Zależy nam na realizacji wizji Szkoły Naszych Marzeń, którą wypracowaliśmy wspólnie na Konińskim Kongresie Edukacyjnym „Szkoła Naszych Marzeń” (Szkoła Naszych Marzeń) w czerwcu 2019 roku – podkreśla zastępca prezydenta Konina ds. społecznych Witold Nowak. - Chcemy, aby wyniki mapowania pomogły dyrektorkom i dyrektorom placówek  w określeniu wspólnie ze swoimi szkolnymi społecznościami kierunków rozwoju dalszej pracy nad wdrażaniem wizji - dodaje.

Raport z wynikami zawiera opis wszystkich obszarów oraz realizowanych w nich działań. Pomaga zrozumieć, co w praktyce oznacza wizja Szkoły Naszych Marzeń, jakie obszary i konkretne działania się pod nią kryją, jak pracować w ramach tych obszarów. Wskazuje korzyści, które mogą odnieść: nauczyciele, uczniowie, rodzice i cała społeczność szkolna dzięki zastosowaniu nowych metod i kultury pracy.

Na końcu znajdują się rekomendacje podjęcia działań, które są w stanie przynieść najlepsze efekty w osiągnięciu najważniejszych celów wizji Szkoły Naszych Marzeń, tj.: zwiększenia poczucia bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli, wzajemnego zaufania, poprawy komunikacji i relacji, dobrostanu całej społeczności szkolnej, stwarzając tym samym lepsze warunki do efektywnej nauki.

- Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację mapowania – mówi Gołębiowska. - Zachęcamy do przeprowadzenia dyskusji w gronie pedagogicznym, z uczniami i z rodzicami na temat wniosków oraz podzielenia się z nami, a może również z innymi placówkami, efektami tych dyskusji.

Raport z wynikami #UwidaczniamyNiewidoczne Mapowanie zasobów - raport

11 obszarów wizji Szkoły Naszych Marzeń:

1. Dbałość o budowanie wspólnoty społeczności szkolnej.
2. Dbałość o relacje i komunikację.
3. Indywidualizacja procesu nauczania.
4. Odejście od tradycyjnego oceniania.
5. Właściwa kultura błędu.
6. Gwarancja autonomii i samodzielności.
7. Edukacja otwarta na przyszłość i życie.
8. Rozwój krytycznego myślenia.
9. Edukacja otwarta na kreatywność.
10. Edukacja otwarta na współpracę.
11. Sprzyjająca przestrzeń fizyczna.