Konin. Tu płynie energia > Samorząd > Młodzieżowa Rada Miasta

Młodzieżowa Rada Miasta

Logo Młodzieżowej Rady Miasta Konina

Rada Miasta Konina Uchwałą Nr 241 z 27 lutego 2008 r. powołała Młodzieżową Radę Miasta Konina. Rada jest reprezentacją młodzieży – uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – publicznych i niepublicznych miasta Konin.

Rada ma charakter konsultacyjny i wspiera oraz upowszechnia ideę samorządności. Dzięki temu młodzi ludzie, tuż przed wkroczeniem w dorosłość, będą mogli czynnie uczestniczyć w życiu miasta. Częstsze będą spotkania z władzami miejskimi i oświatowymi. Przedstawiciele Młodzieżowej Rady mają zapewnione uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach komisji. Młodzieżowa Rada Miasta ma możliwość opiniowania projektów uchwał Rady Miasta Konina.

Młodzieżowa Rada Miasta Konina może również bezpośrednio inicjować działania, które bezpośrednio dotyczą konińskiej młodzieży, takie jak: imprezy kulturalne, sportowe, a także szkolenia i konferencje. Działalności Rady ułatwia również współpracę z innymi Młodzieżowymi Radami w kraju i za granicą.

Kontakt

Młodzieżowa Rada Miasta Konina
ul. Wiosny Ludów 6
62-500 Konin

Biuro Rady Miasta Konina, tel. 63 240 11 48

Facebook: www.facebook.com/mrmkonin

Instagram: www.instagram.com/mrmkonin

W skład Młodzieżowej Rady Miasta Konina VII kadencji wchodzą (15.03.2021 r.):

1. Alicja KOZIARSKA - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Zofii Urbanowskiej, ul. Kolska 2 w Koninie,

2. Wiktor SZAŁEK - Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, ul. Sosnowa 16 w Koninie,

3. Julia GAJEWSKA - Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Gustawa Morcinka, ul. Błaszaka 4 w Koninie,

4. Julia GÓRSKA - Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Romualda Traugutta, ul. Kolejowa 2 w Koninie,

5. Zofia BRONOWICKA - Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 44 w Koninie,

6. Hanna KURCZODYNA - Szkoła Podstawowa Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 24 w Koninie,

7. Zuzanna GÓRECKA - Szkoła Podstawowa Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte,  ul. Fikusowa 8 w Koninie,

8. Weronika JAGODZIŃSKA - Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Adama Mickiewicza, ul. Staffa 5 w Koninie,

9. Laura JANISZEWSKA - Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Floriana Marciniaka, ul. Łężyńska 9 w Koninie,

10. Blanka HARDEK - Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Stanisława Moniuszki, ul. Szeligowskiego 5 w Koninie,

11. Grzegorz ORCHOWSKI - Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Polskich Olimpijczyków, ul. Turkusowa 1a w Koninie,

12. Olga GRADECKA - I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, ul. Mickiewicza 14 w Koninie,

13. Joanna BRZEZIŃSKA - II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. 11 Listopada 7a w Koninie,

14. Antoni SUCHARSKI - III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida, ul. Szymanowskiego 5 w Koninie,

15. Klaudia GAWEŁ - Zespół Szkół im. M. Kopernika, ul. Al. 1 Maja 22 w Koninie,       

16. Dawid PIETRZAK - Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ul. Budowlanych 6 w Koninie,       

17. Marcel JÓŹWIAK - Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 w Koninie,

18. Patryk BALCERZAK - Zespół Szkół Technicznych, ul. Kolska 1 w Koninie,

19. Aleksandra JAWORSKA - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego, ul. Wodna 1 w Koninie,

20. mandat nieobsadzony - Liceum Ogólnokształcące w Konińskim Centrum Edukacyjnym, ul. Mickiewicza 11 w Koninie,

21. Zofia WÓJCIK - Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. Dominika Savio, ul. Spółdzielców 30 w Koninie,

22. Filip DĘBIŃSKI - Liceum profilowane Centrum Szkoleniowe „Wiedza”, ul. Powstańców Wlkp. 16 w Koninie,

23. mandat nieobsadzony - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka, ul. Kaliska 19 w Koninie.  

Materiały dotyczące Młodzieżowej Rady Miasta Konina dostępne na stronie https://bip.konin.eu/index.php?d=mlodz_rada