Muzeum Okręgowe w Koninie

62-505 Konin
ul. Muzealna 6
tel. 63 242 75 30
fax 63 242 74 31
e-mail: muzeum@muzeum.com.pl
strona internetowa: www.muzeum.com.pl

Czy jesteśmy w stanie wyobrazić sobie muzeum utworzone przez paru miłośników w dawnym sklepie na skrzyżowaniu ulic: Wiosny Ludów i Gwoździarskiej w Koninie? Tak właśnie było w 1953 roku kiedy to z inicjatywy Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Koninie, powstała regionalna izba pamiątek właśnie w pomieszczeniu po dawnym sklepie. W 1956 r. rozrosła się ona do rangi Muzeum Regionalnego z siedzibą przy ul. Słowackiego. W gronie organizatorów i darczyńców znaleźli się między innymi: Ryszard Michalski, Antoni Studziński, Zygmunt Pęcherski a także Stanisław Wajcht ze Skulska i Jan Sznajder z Lądku.

Muzeum prowadzone było społecznie przez członków PTTK. W 1966 roku uchwałą Prezydium Powiatowej Rady Narodowej powołano Muzeum Zagłębia Konińskiego, pierwsze państwowe muzeum w regionie konińskim. W 1975 r. placówka uzyskała status muzeum okręgowego. W lipcu 1982 roku Muzeum Okręgowe przeniosło swą siedzibę do Gosławic. Przejęło dwa przystosowane na potrzeby pracowni i biur budynki podworskie, należące do zespołu zamkowego. Po restauracji zamek został oddany do użytkowania w 1986 roku. W rok później za całokształt prac związanych z uruchomieniem placówki, Muzeum uzyskało nagrodę I stopnia Ministra Kultury i Sztuki w konkursie na "Wydarzenie Muzealne Roku". Kolejne nagrody placówka otrzymała za wystawy "Mit i Symbolika", "Urodzony w Turku - Henryk Henoch Glicenstein", "Bogiem sławiena Maryja".

W styczniu 1990 roku pierwsi goście odwiedzili wystawę zatytułowaną "Dwór Polski" w zrekonstruowanym dworku. Siedzibę Muzeum stanowi bezwieżowy zamek, zbudowany w latach 1420-1426 nad południowo-wschodnim brzegiem Jeziora Gosławskiego, przez jednego z największych dyplomatów epoki jagiellońskiej, poznańskiego biskupa Andrzeja Łaskarza herbu Godzięba. Wzniesiony został na wąskiej, piaszczystej łasze, od zachodu zamkniętej bagniskiem, od północy wodami jeziora. Od południa dojazd utrudniały bagna i najprawdopodobniej fosa. Zamek składa się z dwóch budynków usytuowanych równolegle do siebie w kierunku północnopołudniowym.

Różnorodne wystawy mieszczą się w gotyckich piwnicach, na parterach, a także na piętrach obu skrzydeł; m.in. poświęcone historii Konina oraz biżuterii patriotycznej i jubilerskiej od schyłku XVIII w. do okresu międzywojennego. W pierwszej dekadzie XXI wieku, przy dużym wsparciu KWB Konin Muzeum otworzyło wyremontowane pomieszczenia spichrza. Znalazło się w nim miejsce m.in. na wystawę poświęconą geologii konińskich złóż węgla brunatnego i soli, historii i tradycjom górniczym. W specjalnie przystosowanym pomieszczeniu stanął zrekonstruowany słoń leśny, którego szczątki wydobyli przed laty górnicy.