Konin. Tu płynie energia > Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie
„Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie” baner nieaktyw

Projekt pn. „ZIELONE KORYTARZE MIEJSKIE – KLIMATYCZNE PRZEBUDZENIE W KONINIE” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, finansowany ze środków MF EOG 2014-2021 oraz z budżetu państwa.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.09.2021 r. do 30.04.2024 r.

Beneficjentem jest MIASTO KONIN.

Partnerzy:

WARTOŚĆ CAŁKOWITA: 9 719 347,84 PLN w tym:
DOFINANSOWANIE: 8 222 345,63 PLN:
          ze środków MF EOG (85%): 6 988 993,73 PLN
          z budżetu państwa (15%): 1 233 351,90 PLN
Wkład własny: 1 497 002,21 PLN.

CELEM PROJEKTU JEST:

zwiększenie odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian, podniesienie świadomości społecznej na temat zmian klimatu, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury.

 

W RAMACH PROJEKTU POWSTANĄ:

  • zielone korytarze miejskie (23 odcinki) o łącznej długości ok. 17 km
  • 2 parki kieszonkowe (na Zatorzu oraz na ul. 11 Listopada) o łącznej pow. 3.038 m2
  • 7 zielonych podwórek miejskich (teren zielony obok amfiteatru, osiedle Diamentowe, V Osiedle, ul. Dworcowa, Chorzeń, plac Wolności, Pociejewo) o łącznej pow. 90.809 m2, z których każde poprzez charakter zastosowanego zagospodarowania będzie miało swój temat przewodni np. woda, powietrze, człowiek jako część natury
  • 3 tężnie na pow. 26.190 m2 (Pociejewo).

 Podczas realizacji projektu będą prowadzone działania edukacyjno - informacyjne , zwiększające świadomość mieszkańców miasta na temat skutków zmian klimatu.

Co to są KORYTARZE MIEJSKIE?

  • to dobrze zaprojektowane ulice, skróty osiedlowe, ścieżki atrakcyjne do przejścia lub przejechania, które stymulują ruchem pieszo – rowerowym oraz usprawniają relacje między przechodniami w punktach osiedlowych – podwórkach/skwerach, pełnią funkcje rekreacyjne, odpoczynkowe, sportowe, zdrowotne, edukacyjne i integracyjne.

 Co to są PARKI KIESZONKOWE, ZIELONE PODWÓRKA MIEJSKIE?

  • to przestrzenie publiczne, które są dostosowane do charakteru osiedla i wzmacniają siłę jego mieszkańców, pełnią funkcję integracyjną i edukacyjną poprzez doświadczenia.
Zielone korytarze baner