Konin. Tu płynie energia > Samorząd > Plan rozwoju działań na rzecz dzieci i młodzieży w Koninie na lata 2021-2022 z perspektywą na lata 2023-2024

Plan rozwoju działań na rzecz dzieci i młodzieży w Koninie na lata 2021-2022 z perspektywą na lata 2023-2024

Podstawa prawna obowiązywania:

Zarządzenie Nr 171/2022 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 17 listopada 2022 roku - w sprawie wprowadzenia „Planu rozwoju działań na rzecz dzieci i młodzieży w Koninie na lata 2021/2022, z perspektywą na 2023/2024”.

https://bip.konin.eu/index.php?d=pz_szczegoly&id=2566&kad

Krótki opis:

Plan rozwoju działań na rzecz dzieci i młodzieży w Koninie ma na celu zwiększenie skuteczności działań samorządu Miasta Konina sprzyjających rozwojowi oraz poprawie warunków i jakości życia dzieci i młodzieży w naszym mieście. Dzięki zapisanym w nim działaniom tworzymy warunki rozwoju dzieci i młodzieży, tak aby mogli w pełni wydobyć i rozwinąć potencjał, jaki w nich drzemie i wyrosnąć na kreatywnych, odpowiedzialnych,  świadomych  siebie i  szczęśliwych dorosłych. Plan został opracowany na podstawie wielowymiarowej diagnozy i całościowej oceny warunków i jakości życia dzieci w Koninie i został skonsultowany z dziećmi i młodzieżą i powstał przy ich aktywnym udziale.

Najważniejszymi priorytetami rozwoju dziecięco-młodzieżowej polityki miasta Konina są: zwiększenie zaangażowania młodych w życie miasta, poprawa zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, zmiana w kierunku nowej edukacji opartej na szacunku i empatii, budującej poczucie własnej wartości, samodzielności i kreatywności młodego człowieka oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole i w ich lokalnym środowisku.

Powstał w ramach uczestnictwa Miasta w projekcie „UNICEF – Miasto przyjazne dzieciom”  - dzięki niemu lepiej zintegrujemy, skoordynujemy i rozwiniemy działania na rzecz dzieci i młodzieży w mieście jednocześnie włączając lokalną społeczność w budowę środowiska przyjaznego dzieciom.

Słowa kluczowe: rozwój dzieci i młodzieży, Konin dzieci, partycypacji


Dokumenty do pobrania: