Konin. Tu płynie energia > Samorząd > Plan Smart City - Konin

Plan Smart City - Konin

Podstawa prawna obowiązywania:

Uchwała Nr 861 - w sprawie przyjęcia Planu Smart City – Konin.

https://bip.konin.eu/index.php?d=uchwala_VIIIkad_szczegoly&kadencja=8&id=861

Krótki opis:

Koncepcja Smart City łączy potrzeby mieszkańców z nowymi technologiami. Smart City to nie zakup kosztownych gadżetów od zewnętrznych wykonawców, a fundamentalna zmiana sposobu działania oparta o wzmacnianie własnego potencjału dzięki integracji systemów. Ocena obszarów, w których Konin potrzebuje inteligentnych rozwiązań, została
przeprowadzona poprzez przegląd obecnych przedsięwzięć w mieście i zgłaszanych przez poszczególnych interesariuszy i mieszkańców potrzeb. Istotą podejścia smart jest przekonanie, że dane, tabele i liczby mają wartość dopiero w momencie, w którym jesteśmy w stanie wyciągnąć z nich wnioski.


Plan Smart City wytycza ścieżkę rozwoju Konina w duchu koncepcji Human Smart City – miasta, w którym technologie poprawiają relacje międzyludzkie, wspierają kreatywność i przedsiębiorczość. Koncepcja inteligentnego Konina zakłada współdziałanie samorządu i jego mieszkańców na rzecz nowoczesnego i stale rozwijającego się miasta z poszanowaniem środowiska naturalnego. Plan posiada horyzont czasowy do 2030 roku, dlatego bardzo ważne jest przeprowadzanie cyklicznych aktualizacji. Przedstawione w dokumencie wskaźniki ułatwiają proces monitoringu procesu wdrażania spersonalizowanych zadań. Plan Smart City – Konin to nie kolejny dokument „na półkę” a wytyczona ścieżka w drodze do stworzenia zielonego miasta energii.

Słowa kluczowe: smart city, Konin smart city, inteligentne miasto,


Materiały powiązane:

Dokumenty do pobrania: