Konin. Tu płynie energia > Samorząd > Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Konina

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Konina

Podstawa prawna obowiązywania:

Uchwała Nr 450 RADY MIASTA KONINA z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Konina”
https://bip.konin.eu/index.php?d=uchwala_VIIIkad_szczegoly&kadencja=8&id=450

Krótki opis:

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej to strategiczny plan stworzony w celu usatysfakcjonowania potrzeb mobilności ludzi oraz gospodarki w miastach i ich otoczeniu, dla lepszej jakości życia. Opiera się on na istniejących praktykach planistycznych i bierze pod uwagę zasady integracji, udziału społecznego oraz oceny. Z kolei do cech systemu transportu, stworzonego na bazie PZMM należą: zapewnienie obywatelom opcji transportowych umożliwiających dostęp do
kluczowych celów podróży i usług, poprawa stanu bezpieczeństwa, redukcja zanieczyszczenia powietrza, hałasu, redukcja emisji gazów cieplarnianych i konsumpcji energii, poprawa wydajności i efektywności kosztowej transportu,
pozytywny wpływ na atrakcyjność i jakość środowiska miejskiego z korzyścią dla mieszkańców, gospodarki i społeczności jako całości.

Planowanie zrównoważonej mobilności miejskiej wyróżnia się przede wszystkim skoncentrowaniem na ludziach, a nie na ruchu, a jego podstawowymi celami są: dostępność i jakość życia, trwałość, jakość gospodarki, równość społeczna, zdrowie i jakość środowiska, a więc przeciwnie niż w tradycyjnym podejściu do planowania transportu, w którym stawiano na płynność i prędkość ruchu.

Słowa kluczowe: SUMP, mobilność, Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Dokumenty do pobrania: