Konin. Tu płynie energia > INFORMACJE > Podstawowe informacje o Urzędzie Miejskim w Koninie w tekście odczytywalnym maszynowo (przez czytnik ekranu telefonu/komputera)

Podstawowe informacje o Urzędzie Miejskim w Koninie w tekście odczytywalnym maszynowo (przez czytnik ekranu telefonu/komputera)

Główny budynek Urzędu Miejskiego w Koninie znajduje się przy placu Wolności 1.

Pozostałe budynki Urzędu znajdują się przy:

  1. Stanisława Staszica 17.
  2. Placu Wolności 6.
  3. Obrońców Westerplatte 2.
  4. Wojska Polskiego 2.
  5. 3 Maja 21.
  6. 3 Maja 1-3.
  7. Wiosny Ludów 6.
  8. Przemysłowej 2.
  9. Witolda Sztarka 1.

Pracownicy Urzędu pracują od poniedziałku do piątku od godziny 7.30 do 15.30.

Prezydentem Miasta jest Piotr Korytkowski, numer telefonu: 63 2401 201.

Zastępcami Prezydenta są:

Witold Nowak, zastępca do spraw społecznych,
numer telefonu: 63 24 01 202, e-mail: witold.nowak@konin.um.gov.pl

Paweł Adamów, zastępca do spraw gospodarczych,
numer telefonu: 63 24 01 204, e-mail: pawel.adamow@konin.um.gov.pl

Dane teleadresowe Urzędu Miejskiego w Koninie: tel. 63 2401 111,
fax 63 2429 920, 63 2401 294, 63 2401 252
http://www.konin.pl, e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl

Identyfikator podziału terytorialnego 306201 1
Adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /3062011/SkrytkaESP
Nazwa jednostki na ePUAP: KONIN-MIASTO NA PRAWACH POWIATU